FANDOM


Det klagas ofta idag på att Sveriges fängelser är fulla, att kriminalitet går neråt i åldrarna och att återfall för kriminella är mycket hög.

Om kriminaliteten kan minskas, löses även problemet att fängelser blir överfulla. Att minska återfall för kriminella är en viktig del i att minska kriminaliteten. Idag blir en dömd kriminell oftast dömd till antingen fängelse eller psykiatrisk vård på anstalt. I vissa fall får även de i fängelse vård. För att minska återfall är det viktigt att alla dömda får psykiatrisk vård. Fångar bör ej släppas ut förrän de anses vara psykologiskt friska, inte bara för att deras fängelsetid har tagit slut. I vissa fall kan fängelsekunder flyttas till vårdanstalt i slutet av deras tid, men det är viktigt att fullfölja den psykologiska vården för att minimera återfall.

Även annan vård är mycket viktig, såsom drogavvänjning. Mycket kriminalitet grundar sig i ett drogmissbruk. Kan detta missbruk brytas under fängelsetiden, minskar även återfallen.

En av de viktigare sakerna är dock att följa upp och hjälpa fångarna ut i samhället igen. Se till att de har någonstans att bo, att de får ett jobb eller utbildning, o.s.v. Om man känner till att personen nästan bara har kontakt med andra kriminella utanför fängelset, kan det också vara en fördel att förflytta personen till en annan del av landet och hjälpa den komma tillbaka in i samhället där, för att starta ett nytt liv.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.