FANDOM


Bra utbildning är en förutsättning för att få en bra framtid i Sverige. Utbildningen lägger grunden för nya generationers arbeten och forskning. Utan en bra grundutbildning kommer inte heller forskningen att kunna utvecklas.

Den viktigaste förutsättningen för inlärning är att man tycker det är kul att lära sig. Då är det inte så viktigt att hålla sig strikt till vissa separata ämnen. Den bästa inlärningen sker dolt, att man lär sig saker medan man läser eller gör något helt annat. Det är också viktigt att uppmuntra kreativiteten hos eleverna. Kreativt tänkande ger en bra grund för framtida idéer och nya forskningsområden längre fram i livet.

Att förändra dagens utbildning är svårt. Trots att det har hänt förändringar inom skolan och pedagogiken, så är det egentligen inte så mycket som har ändrats de senaste hundra åren. Förändringar som görs nu, kommer inte märkas förrän om tio eller tjugo år. Det gör det svårt att veta om förändringarna man gör är bra eller inte. Detta gör att man varit rädd att göra för drastiska förändringar i utbildningen.

Det svåraste med att förändra utbildningen är att förändra lärares syn på inlärning. Om man ser till att skolan är rolig för eleverna, så kommer inlärningen ganska automatiskt. Det gäller att väcka elevernas nyfikenhet och vilja att tänka ut lösningar på problem för att uppmuntra kreativitet. Att slaviskt följa en kursplan eller kursböcker är inte nödvändigt för att få en bra utbildning. Inte heller betygsättning är viktigt, åtminstone inte i tidig ålder. Betyg är inte ett bra mätvärde för vad en elev kan, då skalan och ämnesuppdelning är för liten för att visa kunskaper på ett bra sätt. I grundskolan är betyg mer ett sätt att mäta elever mot varandra. I gymnasiet och universitet används betyg vid ansökan till vidareutbildning eller till jobb. I dessa fall är det bättre att utöva arbetsprov på de sökanden, för att säkerställa att personen har rätt kunskaper. Det som står som betyg på papper behöver inte betyda att personen är bra på det flera år efter utbildningen är klar. Detta skulle också skydda mot examensbevis från bluffuniversitet.

Förslagen som står listade här är framför allt riktade till grundskola och till viss del gymnasieutbildningar. Universitet arbetar mer enligt mer specialinriktade kurser, där blandning av ämnen redan görs eller inte fyller så stort syfte.

Skolämnen bör blandas mycket mer än de gör idag. Var går t.ex. gränsen mellan litteraturhistoria som lärs ut i svenska och det som lärs ut i historialektioner, eller religionskunskap? I textbaserade matematikuppgifter kan man blanda in verkliga historiska händelser men göra om det till matematik, t.ex. räkna med årtal mellan olika historiska händelser.

Låt eleverna välja uppgifter själva mer. I svenska, eller andra språk, låt eleverna fritt välja böcker att läsa. Som lärare är det inte så svårt att snabbläsa elevernas val och sedan komma på några relevanta frågor. Varje elev väljer sin egen bok, men hela klassen lär sig av varandras val.

Främmande språk lär man sig bäst genom att prata, läsa och skriva det språket. Ju yngre elever, desto lättare har de för att lära sig främmande språk. I lektioner för främmande språk bör endast det språket talas. Om elever har svårt att förstå vad läraren säger, får de fråga och läraren får uttrycka sig på något annat sätt, eller göra sig förstådd med kroppsspråk. Engelska, som ska läsas av alla elever, kan med fördel blandas in i andra ämnen, t.ex. att vissa matematik-, fysik- eller kemiuppgifter skrivs på engelska.

Låt elever experimentera själva så mycket som möjligt. Fysik- och kemilektioner kan göras roliga genom mycket praktiska exempel. Säkerhet är såklart viktigt, men man kan göra många roliga experiment som ändå är säkra.

Förutom intressanta och roliga lektioner, är det också viktigt att resten av skolan fungerar. Skolmaten är en mycket viktig del av dagen. Som del av hemkunskapsutbildningen, kan eleverna vara med att göra skolmaten. Det ger ökat intresse för maten, både att göra och att äta den.

Att skapa en kreativ miljö för eleverna kräver att även lärare, rektor och andra anställda på skolan också är kreativa i sitt tänkande. Detta kan vara svårt i början, men ju mer kreativitet som kommer in i skolan, destå mer kreativt tänkande lärare kommer in i nästa generations skolor. Förändringen kommer att gå långsamt, men betalar sig på lång sikt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.