Fandom

Scratchpad

Tutorial Jak edytować artykuły

212,851pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Wstęp

Oto krótki zestaw poleceń do edytowania tekstu:

Pogrubienie i kursywa

Kursywa

Dodając dwie krótkie apostrofy ' (na początku i na końcu tekstu) robi się tekst pochylony...

pogrubienie

trzy dadzą pogrubienie...

pogrubienie i kursywa

a analogicznie 5 dadzą pogrubienie i kursywę

nagłówki

U góry widzimy spis treści; każda z sekcji ma nagłówek, różniący się hierarchią. Powyższe nagłówki "Wstęp", "pogrubienie i kursywa" i "nagłówki" są równorzędne. Aby takowy dodać, przed i po słowie, który ma być nagłówkiem, należy dopisać dwa znaki równości = . Kolejne trzy nagłówki są już podrzędne względem dwóch pierwszych, zrobiono je wstawiając trzy znaki równości. Tę zabawę można ciągnąć dalej, dodając np 4 znaki równości

punkty

Tak samo działają punkty, do ich tworzenia używa się gwiazdki *

 • Punkt pierwszy
 • Punkt drugi
  • Pierwszy podpunkt punktu drugiego
  • Drugi podpunkt punktu drugiego

Listy nuerowane robi się analogicznie, używając #

 1. Punkt pierwszy
 2. Punkt drugi
  1. Pierwszy podpunkt punktu drugiego
  2. Drugi podpunkt punktu drugiego

Tak też robi się wcięcia, używając dwukropka

Bez wcięcia

małe wcięcie
większe wcięcie
potrójne wcięcia
Logo small

Also on Fandom

Random wikia