Fandom

Scratchpad

Twine test

212,851pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0


To jest szablon opisu zajęć typu WTZ. Służy do opisania rodzaju zajęć, docelowej grupy, celów oraz niezbędnego wyposażenia.

Rodzaj zajęć

Należy wybrać przynajmniej jeden:

 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Praca do wykonania we własnym zakresie
 • Szkolenie prowadzone przez nauczyciela
 • Nauka z materiałów (ksiązki, skrypty, Internet, itp)
 • Inne


Cel zajęć

Należy wybrać przynajmniej jeden:

 • Integracja grupy
 • Działaność artystyczna
 • Działaność zarobkowa
 • Nauka umiejętności
 • Promocja WTZ
 • Inne


Grupa docelowa

Proszę wstawić opis, może się różnić w zależności od stopnia niepełnosprawności uczestników, ilości uczestników i prowadzących potrzebnych (np. do gry w piłkę trzeba paru, do malowania minimum jedna osoba itp)


Niezbędnego wyposażenie

Proszę o wpisanie tutaj kompletnej listy sprzętu i pomieszczeń potrzebnych, np: pędzel, farby, woda, instrumenty muzyczne, krzesła itp


Dodatkowe informacje

Linki do stron, gdzie można znaleść dodatkowe informacje: WTZ w Gnojniku [1]

Also on Fandom

Random wikia