FANDOMTo jest szablon opisu zajęć typu WTZ. Służy do opisania rodzaju zajęć, docelowej grupy, celów oraz niezbędnego wyposażenia.

Rodzaj zajęć

Należy wybrać przynajmniej jeden:

 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Praca do wykonania we własnym zakresie
 • Szkolenie prowadzone przez nauczyciela
 • Nauka z materiałów (ksiązki, skrypty, Internet, itp)
 • Inne


Cel zajęć

Należy wybrać przynajmniej jeden:

 • Integracja grupy
 • Działaność artystyczna
 • Działaność zarobkowa
 • Nauka umiejętności
 • Promocja WTZ
 • Inne


Grupa docelowa

Proszę wstawić opis, może się różnić w zależności od stopnia niepełnosprawności uczestników, ilości uczestników i prowadzących potrzebnych (np. do gry w piłkę trzeba paru, do malowania minimum jedna osoba itp)


Niezbędnego wyposażenie

Proszę o wpisanie tutaj kompletnej listy sprzętu i pomieszczeń potrzebnych, np: pędzel, farby, woda, instrumenty muzyczne, krzesła itp


Dodatkowe informacje

Linki do stron, gdzie można znaleść dodatkowe informacje: WTZ w Gnojniku [1]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.