FANDOM


N.O.P.L.A. son les inisials de Nova Ortografia P'aL Apixat, æntés aso qom unes normes ortografiqes qe rreelaboren les propostes en 1948 per Xusep Maria Vaiarri vasades en l'apixat, én aportasions de la normativa proposta per la Rreal Aqademia de Qultura Valensiana en 1981 p'al valensià, æntés com a iengua independent del qatala, segons els seus defensors.

La N.O.P.L.A. i moatros els editors, enqà aso, rreqoneisem l'integritat de la iengua qomuna, omenaxexant simplement a l'apixat, én sta inisiativa, les Normes de Vaiarri Reformades.

No tenen un spirit rrupturista i qap intensio de qrear una normativa qomuna p'a la totalitat dels parlants de la iengua. Tant les normes de Vaiarri qom les de la RAQV, asobretot les de 1981, partisipen d'un partiqular "spirit seqsesionista valensià".

Diferensies entr'el NOPLA i la norma de Vaiarri de 1948

Vexes tamé: Normes de Vaiarri

Dins les numeroses arvitrarietats de la norma proposà per Vaiarri, se trova la de dispondre l'us de la ietra V, en qomte de la B. Aiso, moatros lo rrespeqtem.

Se qonserva l'us de la Q en qomte de K. S'introduis la forma S a prinsipi de paraula per ES.

El NOPLA té una voqal mes, Æ (æ).

Diferensies entr'el NOPLA i la norma de la RAQV

Vexes tamé: Normes de la RAQV

La Rreal Aqademia de Qultura Valensiana a proposat diferents formes d'ortografia, les Normes de 1979, les Normes de 1981 i les Normes de 2003.

Diferensies entr'el NOPLA i la norma de l'AVI

L'Aqademia Valensiana de la Iengua té un'istoria vreu.

Diferensies entr'el NOPLA i la norma de l'ISQ

L'Institut d'Studis Qatalans es l'entitat istoriqa normativa per al qvatala.

Vexes tamé

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.