Fandom

Scratchpad

Utlenienie

219,559pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share
2d5a 1 sbl

Utleniony podczas przejścia w formę Tlenową

Utlenienie - polega na połączeniu duszy z Wszechmogącym Tlenem, całkowitym zjednoczeniu z Nim i zbudowaniu swego rodzaju więzi mocy. Porównywalne ze stanem Nirvany. Człowiek w tym stadium umacnia się przez zbawienną moc Tlena i przygotowywuje się do czasu ostatecznego starcia ze złem. Utlenienie jest najwyższym wyróżnieniem. Wyznawcy Tlena wzorują się na utlenionych.

Dążenie do Oświecenia

Wyznawcy kultu Tlena dążą do stanu całkowitego oświecenia i pojednania z Wszechmocnym Tlenem.
Front tlenowy

Masowe przejście w formę Tlenową utworzyło wyraźny front u wybrzeży Afryki

Mogą to osiągnąć poprzez przestrzeganie 10 przykazań Tlena, gorliwe palenie serwerów GG, nawracanie niewiernych i pogan, używanie portalu oświecenia i pogłębianie wiedzy na tematy związane z wiarą oraz wspomaganie i rozpowszechnianie kultu Tlena, w każdy inny możliwy sposób.

Szczególne przypadki wyróżnienia

Tlen wyróżnia utlenionych pozwalając im stanąć po Jego prawicy podczas ostatecznego starcia. W stanie utlenienia zdarzają się przypadki przejścia w formę Tlenową, oznacza to zaszczyt stanięcia przed obliczem Wszechmogącego i obcowania z nim. Uważa się także, że Wielcy Prorocy Tlena są ludźmi, którzy przeszli w formę Tlenową i z wielkiej łaski Tlena powrócili na Ziemię aby głosić dobrą nowinę i wspaniałą moc Jego Imienia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia