FANDOM==Sananjohtaminen== (Word derivation)

Suomen kielen sanastosta suuri osa on johdettua sanastoa.

The largest part of the vocabulary in Finnish is from derived words.

Johtimia on verbeissä ja nomineissa.

Derived words are to be found in both verbs and nouns.


Verbeissä on usein kausatiivisia ja refleksiivisiä johtimia.

Verbs often contain causative and reflexive endings


Kausatiiviset johtimet – u, – y, – a, – ta ja – ttaa tarkoittavat saada itsensä tekemään, saada jokin/jotkin tekemään.

The causative endings – u, – y, – a, – ta and – ttaa indicate that the action of the verb causes something to happen, either to itself or to something else.

Refleksiiviset johtimet – u, – y, – yty, ja – utu tarkoittavat saada itsensä tekemään, saada jokin/jotkin mukaan tekemään.

The reflexive endings – u, – y, – yty, ja – utu indicate that that the action of the verb is directed inwards either by oneself towards oneself, or with others, directed towards oneself.


Kausatiivinen

The Causative

Aiheuttaminen, aikaan saaminen, toiminnan/ilmiön toteutumaan paneminen

Causing, bringing about, or making something happen. Usually with deliberation.


kulkea (to go / move) > kuljettaa (to make something move /i.e. to transport)


lentää to (fly) > lennättää (to make fly, i.e. to pilot an aircraft)


Teettojohdos

Making to do

ihminen/eläin saadaan tekemään toimintaa

A person or animal getting something to happen.

luettaa (to make or force something to be read)

pesettää (to make or force something to be washed)


Fyysis-psyykkinen johdos.

By physical or psychological cause.

tunne tai tuntemus

A feeling or awareness

nauraa > naurattaa

laugh > made laugh

Hän nauratti meitä.

He or she made us laugh

Hänen hassut juttunsa naurattivat meitä.

His / her funny stories made us laugh

Meitä nauratti.

We just had to laugh


Refleksiivinen

The reflexive

ø – u

peittää > peittyä

to cover (something) > to (itself) be covered

Lumi peittää maan talvella.

The snow covers the ground in the winter.

Maa peittyy lumeen talvella.

The ground is (itself) covered with snow in winter.


häiritä > häiriintyä / häiriytyä disturb > be (oneself/ itself) disturbed

Alkoholi häiritsee keskittymistä.

Alcohol disturbs (one’s) concentration

Opiskelu häiriintyy alkoholin vaikutuksesta.

Study is (itself) disturbed by the influence of alcohol

Keskittyminen häiriytyy alkoholista.

Concentration is (itself) disturbed by alcohol


vaivata > vaivaantua / vaivautua

to bother (someone/thing) > to be (oneself) bothered by someone/thing

Asiakysymys vaivaa opiskelijaa.

The matter in question is bothering the student

Opiskelija vaivaa kysymyksellä opettajaa.

The student bothers the teacher with a question.


Opettaja vaivaantuu kysymyksestä.

The teacher is (herself) bothered by the question

Hyvä opettaja vaivautuu ottamaan selvää asiasta.

A good teacher will (herself) be bothered to make the matter clear.


sammua

to (itself) be extinguished .. / to go out / to burn out (without deliberate act)

sammuttaa

to extinguish (something) / to turn off / to close down (done deliberately)

Lamppu sammuu

The lamp burns out

Alkoholista sammuu.

Alcohol burns you out (Literally, from alcohol one gets burned out)

Lamppu tulee sammuttaa.

The lamp is turned off (Literally, the lamp comes to be extinguished)

Keskittymisen voi sammuttaa alkoholilla.

Alcohol can destroy concentration
(Literally, concentration can be extinguished by alcohol).


ø - utu

pestä > pesettää

wash > get something washed

pestä > peseytyä

wash > get washed (i.e. wash oneself)

Tyttö pesee farkut.

The girl washes her jeans

Tyttö pesee itsensä.

The girl washes herself

Farkut pesetetään pesulassa.

The jeans are washed in the laundry

Tyttö peseytyy suihkussa.

The girl washes (herself) in the shower


Note how, in Finnish, one can often choose the reflexive form of the verb, or choose a non-reflexive verb but then add the word “itse” to indicate a reflexive action.


laittaa - laittautua to get (something) ready – to prepare oneself/ to get oneself ready

Tyttö laittaa itsensä iltaa varten.

The girl gets herself ready for the evening.

Tyttö laittautuu iltaa varten.

The girl gets herself ready for the evening.


näyttää > näyttäytyä to show (something) > to show up/ to appear

Tyttö näyttää hyvältä.

The girl looks good.

Tyttö näyttäytyy hyvännäköisessä seurassa.

The girl (herself) shows up in good looking company.

omistaa > omistautua

to own > be devoted

Hän omistaa kalliin asunnon.

He owns an expensive apartment

Hän omistautuu perheelleen.

He/She is devoted to his/her family

Translator’s note: The English word devotion is not derived from the word from ownership so the comparison seems strange. But in Finnish the derivation of devotion is something like “making oneself own”, which seems rather a long way from devotion. But nobody said learning Finnish would be easy!

hakea > hakeutua

to seek > to seek out

Yksinäinen hakee seuraa. (A) single person seeks company

Yksinäinen hakeutuu seuraan. The single person seeks out for him/herself some company


u – utu

tutustua > tutustuttaa tutustua > become acquainted with / get to know someone tutustuttaa > actively get acquainted / to introduce someone

Sosiaalinen ihminen tutustuu uusiin ystäviin.

A sociable person gets acquainted with new friends

Uudet ystävät tutustuttavat hänet aina uudelleen itseensä ja omiin ystäviinsä.

New friends re-introduce themselves to her, and also introduce their own friends.

ulkoilla > ulkoiluttaa

be out walking > to take out walking

Muistan ulkoilla raittiissa ilmassa.

I remember being out walking in the fresh air

Muistan ulkoiluttaa koiraa raittiissa ilmassa.

I remember walking the dog in the fresh air.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.