FANDOMOverleg

Met het Produktschap Vis en Visproducten

[...]

Met vissers

[...]

Met LNV

Met de Directie Visserij van LNV

[...]

Met de Directie Natuur

[...]

Met de natuurbeschermingsorganisaties

[...]

Onderzoek naar de visserij

Onderzoek MarinX 2004

Dit onderzoek was het eerste onderzoek opgesteld na overleg met de visserijsector (d.d. 2004). Het belangrijkste resultaat was dat bleek dat een totaal verbod op de visserij niet nodig was om de compensatiedoelstellingen te bereiken. Naar aanleding van het eindrapport is vervolgonderzoek opgestart. De volgende stellingen uit het onderzoek werden onderworpen aan een nader onderzoek: ... ... ...

Onderzoek Imares 2006 t.a.v. het bodembeschermingsgebied

In dit onderzoek werd geconcludeerd dat .......

Onderzoek Imares 2007 schelpdiervisserij

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Imares i.s.m. MarinX. Het ging zowel over de visserij component als over de natuurcomponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.