Fandom

Scratchpad

WP - Budowa systemu autostrad

213,091pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Projekt budowa systemu autostrad zakłada wybudowanie sieci autostrad.

A1 Tomporów - Dolnice - Gałabuty - Końsko - Granica Państwa

A2 Granica Państwa - Nieszporsko - Dolonice -Glicerna - Granica Państwa

A3 Funowo - Nieszporsko - Danielowo - Granica Państwa

A4 Granica Państwa Róża Fiońska - Danielowo - Końsko - Nowy Króliczków - Granica Państwa

A5 Granica Państwa - Dolny Ostrów - Dolnice - Salon - Danielowo - Granica Państwa


A6 Granica Państwa - Funowo - Tommporów - Dolny Ostrów - Granica Państwa

A7 Dolnice - Nowy Króliczków - Granica Państwa

A7 Granica Państwa - Nowy Króliczków - Glicerna - Dolny Ostrów

A12 Nieszporsko - Salon - Gałabuty - Glicerna

A34 Granica Państwa - A4

Also on Fandom

Random wikia