Fandom

Scratchpad

WTZ szablon

226,953pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share


To jest szablon opisu zajęć typu WTZ. Służy do opisania rodzaju zajęć, docelowej grupy, celów oraz niezbędnego wyposażenia.

Rodzaj zajęć

Należy wybrać przynajmniej jeden:

 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Praca do wykonania we własnym zakresie
 • Szkolenie prowadzone przez nauczyciela
 • Nauka z materiałów (ksiązki, skrypty, Internet, itp)
 • Inne


Cel zajęć

Należy wybrać przynajmniej jeden:

 • Integracja grupy
 • Działaność artystyczna
 • Działaność zarobkowa
 • Nauka umiejętności
 • Promocja WTZ
 • Inne


Plan zajęć

Plan zajęć, z dokładnym opisem, zaznaczeniem jakiego rodzaju to są zajęcia, czasem trwania oraz linkiem lub dokumentem opisującym szczegółowo co należy wykonać, np.:

 • 1. Logowanie się do systemu Windows, zajęcia prowadzone przez nauczyciela, czas trwania 20 minut, [1]
 • 2.

...

 • 25. Ostatni punkt


Grupa docelowa

Proszę wstawić opis, może się różnić w zależności od stopnia niepełnosprawności uczestników, ilości uczestników i prowadzących potrzebnych (np. do gry w piłkę trzeba paru, do malowania minimum jedna osoba itp)


Niezbędnego wyposażenie

Proszę o wpisanie tutaj kompletnej listy sprzętu i pomieszczeń potrzebnych, np: pędzel, farby, woda, instrumenty muzyczne, krzesła itp


Dodatkowe informacje

Linki do stron, gdzie można znaleść dodatkowe informacje: WTZ w Gnojniku [2]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.