FANDOM


Wiceprezydent Republiki Kankadu - wybierany w wyborach powszechnych wraz z Prezydentem. Wiceprezydent godnie z art. 27 konstytucji z 1918 roku w wypadku usunięcia, śmierci, ustąpienia lub niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu do czasu wygaśnięcia niezdolności lub do wyboru nowego prezydenta zastępuje Prezydenta Kankadu.

Wiceprezydent jest również członkiem Zgromadzenia Lordów i przewodniczy jego obradom.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.