Fandom

Scratchpad

Wiceprezydent

212,839pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Wiceprezydent Republiki Kankadu - wybierany w wyborach powszechnych wraz z Prezydentem. Wiceprezydent godnie z art. 27 konstytucji z 1918 roku w wypadku usunięcia, śmierci, ustąpienia lub niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu do czasu wygaśnięcia niezdolności lub do wyboru nowego prezydenta zastępuje Prezydenta Kankadu.

Wiceprezydent jest również członkiem Zgromadzenia Lordów i przewodniczy jego obradom.

Also on Fandom

Random wikia