FANDOM


Wielcy Prorocy Tlena - grupa mędrców żyjących na przestrzeni wieków na całej ziemi. Wielcy mężowie Kościoła Oświecenia Tlenowego. Wybrańcy samego Tlena, powołani do ciężkiej pracy na rzecz oświecenia ludu.

Lista proroków

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.