Fandom

Scratchpad

Wielki wybuch Tlena

219,562pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share
Gold o2-800x600

Artystyczna wizja tego wydarzenia

Wielki wybuch Tlena (ang. Big Oxygen Bang) - wielki kosmiczny wybuch Tlena, który to dał początek wszelkiemu istnieniu. W wierzeniach wyznawców Kościoła Oświecenia Tlenowego początek wszystkiego. Wielki dar Wszechmogącego Tlena, który w akcie miłości postanowił stworzyć nieskończoność i wypełnić ją wszelkim stworzeniem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia