Fandom

Scratchpad

Wielki wybuch Tlena

212,694pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0
Gold o2-800x600

Artystyczna wizja tego wydarzenia

Wielki wybuch Tlena (ang. Big Oxygen Bang) - wielki kosmiczny wybuch Tlena, który to dał początek wszelkiemu istnieniu. W wierzeniach wyznawców Kościoła Oświecenia Tlenowego początek wszystkiego. Wielki dar Wszechmogącego Tlena, który w akcie miłości postanowił stworzyć nieskończoność i wypełnić ją wszelkim stworzeniem.

Also on Fandom

Random wikia