FANDOM


Gold o2-800x600

Artystyczna wizja tego wydarzenia

Wielki wybuch Tlena (ang. Big Oxygen Bang) - wielki kosmiczny wybuch Tlena, który to dał początek wszelkiemu istnieniu. W wierzeniach wyznawców Kościoła Oświecenia Tlenowego początek wszystkiego. Wielki dar Wszechmogącego Tlena, który w akcie miłości postanowił stworzyć nieskończoność i wypełnić ją wszelkim stworzeniem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.