FANDOM


Translation : Canon from Mechelen

Willem – Guillaume – Van Caster werd geboren te Mechelen in 1836 en overleed op 7 mei 1918. Willem Van Caster was een Mechels kanunnik, archeoloog, docent godsdienst en Latijn aan het Leuvense atheneum, leraar aan het Lemmensinstituut [1] en docent lokale geschiedenis en archeologie aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen.

Als archeoloog was Willem Van Caster actief in verschillende lokale en regionale verenigingen en was hij lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten.

Biografie

Willem Van Caster studeerde aan het College van Pitzemburg en aan het Mechels Seminarie. Hij werd benoemd tot priester en kapelaan van monsigneur Victor Scheppers.

Willem Van Caster werd, in 1883, schatbewaarder van de kerkfabriek van Sint-Rombouts. Hierdoor werd hij actief in de binnenrestauratie en het onderhoud van het meubilair. [2] Ook ijverde hij, tijdens zijn levens, voor het alsnog plaatsen van de nog ontbrekende spits op de Sint-Romboutstoren. De zware bombardementen op Mechelen en de talloze vernielingen in de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen hard aan voor Willem van Caster.

Samen met een heleboel Mechelse kunstenaars was Willem Van Caster één van de tegenstanders van de restauratie en uitbreiding van het Mechelse stadhuis. Deze actie stond bekend als de Mechelse Belfortstrijd en was gericht tegen de plannen van de Mechelse architect Philippe van Boxmeer en de Gentse architect Pierre Langerock. Ook de verbouwingen van het Paleis van Margareta van Oostenrijk in de Mechelse Keizerstraat konden niet op een akkoord rekenen van Willem Van Caster. [3]

Willem Van Caster was, vanaf 1897 tot zijn overlijden, voorzitter van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. [4]

Kantschool

Willem Van Caster gaf, tijdens zijn actieve leven, les aan de kantschool van de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid (kortweg De Loretten) in Mechelen.

Beeldbank

Literatuur

Boeken, geschreven door Willem Van Caster

 • ”Kopie van tekening van het Paleis van de Grote Raad naar originele tekening van R. Keldermans – 1530 - Pentekening op papier” - 1878
 • ”Malines, guide illustré” – 1897
 • ”Le vrai plan de la tour de Saint-Rombaut à Malines” - 1899
 • ”Ancien Palais du Grand Conseil à Malines” – “Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen – volume 9” – 1899 (pag. 113-137)
 • ”Namen der straten van Mechelen en korte beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude gebouwen” - 1901
 • ”Festivités en l'honneur de saint Rumold évêque, martyr, apôtre de Malines. Trois conférences données au Cercle Archéologique de Malines” - 1903
 • ”Project d'appropriation et de restauration des Halles de Malines” - 1912

Willem Van Caster stelde ook een heleboel werken over de lokale Mechelse geschiedenis en archeologie ter beschikking aan de kloosterbibliotheek van de Dominicanen te Leuven (vanaf 1967 Centrum voor Kerkelijke Studies – CKS).

In de Gentse universiteitsbibliotheek zijn nog steeds een aantal voorstellingen van de restauratieprojecten van Willem Van Caster [5] te vinden :

 • ”Hôtel De Ville - Façade Latérale - Côté De L'église Métropolitaine”
 • ”Hôtel De Ville - Façade Latérale - Côté De La Grand'Place”

Boek over Willem van Caster

 • ”De briefwisseling van Guillaume van Caster, aalmoezenier aan het Lemmensinstituut op het einde van de negentiende eeuw - een tijdsdocument” – Steven Marien – 2007

Externe links

Voetnoten

 1. SVM – “5. Een tijdsdocument - de briefwisseling van Guillaume Van Caster, aalmoezenier aan het Lemmensinstituut op het einde van de 19e eeuw” - Steven Mariën
 2. “Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw” - Anna Bergmans
 3. Soirée Lamot – Heldhaftig Mechelen
 4. Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines – Volume 21 - 1889
 5. Gentse universiteitsbibliotheek
Translation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.