FANDOM


Dotąd uwzględniono 47 świątyń.

Wg powiatów

Wg konstrukcji

  • Zrębowe - 19
  • Szkieletowe (wypełnienie ceglane) - 1 (Pędzewo)
  • b.d. - 2

Wg daty budowy

  • XVII w. - 5 (Gąsawa, Parlin, Przypust, Strzelce, Włóki)
  • XVIII w. - 30 (Chrostkowo, Czarne, Dulsk, Grochowalsk, Grążawy, Kościeszki, Księte, Liszkowo, Łowiczek, Młyniec, Niestronno, Ostrowite, Pieranie, Radoszki, Ryszewko, Seroczki, Sędzin, Siedlimowo, Straszewo, Sukowy-Rechta, Sypniewo, Szczutowo, Szembruk, Szubin, Ślesin, Święte, Wielgie, Wylatowo, Zakrzewo, Żołędowo)
  • XIX w. - 10 (Brzozie, Cerkwica Duża, Ciechocinek-cerkiew, Jastrzębie, Kokocko, Mała Nieszawka, Parchanie, Pędzewo, Toruń-kapl. św. Barbary, Toruń-kaplica luterańska)
  • XX w. - 1 (Kozielec)

Wg wyznania

  • rzym.-kat. - 20
  • mennonitów - 1
  • ewangelickie - 1

Spis świątyn wg powiatów

aleksandrowski

Ciechocinek (miasto)

Cerkiew polowa. Zbud. w 1894 (arch. W. Fedders). Drewniana, konstrukcji zrębowej.

Łowiczek (gm. Bądkowo)

Kościół Krzyża Św. Parafia wzmiankowana 1325-7. Kościół z 1711, fund. Chryzostoma wzgl. Krzysztofa Słubickiego, ok. poł. XIX w. przybudowana od pn. kaplica. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany, wieża konstrukcji słupowej, przybudówki murowane. Obok dzwonnica drewniana z XIX w. Zdjęcie: [1]

Przypust (gm. Waganiec)

Kościół fil. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny. Parafia wzmiankowana 1321. Obecny kościół zapewne z XVII w., przeniesiony przed 1779 z Nowogrodu (pow. golubsko-dobrzyński). Drewniany konstrukcji zrębowej na podmurówce z kamienia polnego, ściany wzmocnione lisicami.

Seroczki (gm. Zakrzewo)

Kaplica podworska, zbud. 1780. Ośmioboczna, drewniana konstrukcji zrębowej, oszalowana.

Sędzin (gm. Zakrzewo)

Kościół par. św. Mateusza. Parafia wzmiankowana 1489. Kościół z 1750 lub 1761, odnawiany m.in. 1842, 1874, 1928. Drewniany konstrukcji zrębowej, z wieżą, przybudówkami i kruchtą konstrukcji słupowej. Oszalowany.

Straszewo (gm. Koneck)

Kościół par. św. Marcina. Parafia erygowana przed 1325. Kościół z 1780 staraniem kapituły włocławskiej. Odnawiany m.in. 1878-80, 1894 i 1928. Drewniany konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami. Przybudówki konstrukcji słupowej, zakrystia murowana 1878-80. Oszalowany.

Zakrzewo (gm. Zakrzewo)

Kościół par. św. Józefa. Zbudowany 1745 dla karmelitów bosych, fundacji Stanisława kasztelana brzesko-kujawskiego i Anny Sokołowskich. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany.

brodnicki

Brzozie (gm. Brzozie)

Kościół par. Wszystkich Św. Wieś lokowana 1310, parafia wzmiankowana 1378. Poprzedni kościół drewn. z XVI w., zrujnowany ok. poł. XVIII w. Obecny z 1826, gruntownie odnowiony i częściowo przekształcony w duchu neogotyckim w 2 połowie XIX w. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany.

Grążawy (gm. Bartniczka)

Kościół par. św. Marcina. Parafia erygowana na pocz. XIV w. Obecny kościół fundowany 1752 przez biskupa płockiego Antoniego Dembowskiego, w 1886 przedłużony ku zachodowi. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na podmurówce z głazów granitowych, kruchta zach. konstrukcji szkieletowej, zewnątrz ściany oszalowane.

Górale (gm. Jabłonowo Pomorskie)

Kościół św. Marcina. Parafia erygowana 1322. Obecny kościół zbud. 1723-4 staraniem proboszcza lembarskiego Marcina Kozłowskiego. Odnawiany 1825, 1877 i gruntownie 1904. Drewniany konstrukcji zrębowej, z kruchtą konstrukcji szkieletowej, na podmurowaniu kamiennym, oszalowany. (Brak wzmianki na stronie internetowej pow. brodnickiego.)

Jastrzębie (gm. Bartniczka)

Kościół Nawiedzenia NMP, przed 1700 św. Leonarda. Parafia prawdopodobnie z pocz. XIV w. Obecny kościół zbud. 1821, 1877 odnowienie i pomalowanie wnętrza, 1886 zmiana pokrycia dachu, 1927 odnowienie wieży. Drewniany konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej na podmurówce z głazów granitowych. Przy kościele dzwonnica drewniana konstrukcji słupowo-ramowej.

Księte (gm. Świedziebnia)

Kościół fil. NMP. Zbud. XVIII/XIX w., drewniany.

Radoszki (gm. Bartniczka)

Kościół śś. Wawrzyńca i Mikołaja. Parafia zał. 1289. Obecny kościół zbud. 1717, gruntownie odnowiony 1964. Drewniany konstrukcji zrębowej na betonowym podmurowaniu, ściany oszalowane.

Szczutowo (gm. Górzno)

Kościół św. Stanisława bpa. Erekcja parafii 1404. Obecny kościół z 1707, odnowiony 1893. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany. Brak wzmianki na stronie internetowej powiatu.

Linki zewnętrzne

bydgoski

Kozielec (gm. Dobrcz)

Kościół fil. Niepokalanego Poczęcia NMP. Zbud. 1906.

Włóki (gm. Dobrcz)

Kościół fil. św. Marii Magdaleny. Parafia założona po 1257, wzmiankowana 1570. Kościół zbud. prawdopodobnie w 1699, konsekrowany 1778. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej i szkieletową kruchtą.

Żołędowo (gm. Osielsko)

Kościół par. Podwyższenia Krzyża Św. Parafia wzmiankowana 1582. Obecny kościół wzniesiony 1715 z fundacji właściciela wsi Maksymiliana Moszczyńskiego, od 1745 filialny, od 1821 ponownie parafialny. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu z cegieł, z wieżą konstrukcji szkieletowej, oszalowany.

chełmiński

Kokocko (gm. Unisław)

Kościół ewangelicki, ob. fil. Niepokalanego Serca NMP. Zbudowany 1829. Drewniany konstrukcji szkieletowej z murowanymi, tynkowanymi fachami, wnętrze 3-nawowe.

golubsko-dobrzyński

Dulsk (gm. Radomin)

Kościół Narodzenia NMP. Zbudowany w 2 połowie XVIII w. z fundacji Działyńskich. Przebudowany i być może przedłużony ku zachodowi w 1878, odnawiany 1951-2. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z lisiami, na nowej podmurówce. Obok drewniana dzwonnica z przełomu XVIII/XIX w. konstrukcji słupowo-ramowej.

grudziądzki

Szembruk (gm. Rogóźno)

Kościół św. Bartłomieja. Zbudowany 1715-16 staraniem ks. Grzegorza Szeltera, dziekana łasińskiego i miejscowego młynarza Mortęskiego. Przypuszczalnie w 1741 nadbudowa latarni nad wieżą. Odnawiany 1896 i 1960. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na nowszym kamienno-ceglanym podmurowaniu, szczyt zachodni konstrukcji szkieletowej.

Święte (gm. Łasin)

Kościół św. Barbary. Zbudowany 1723 lub 1736 z fundacji właściciela wsi Wacława Kozłowskiego. Odnawiany 1918 i 1962-66. Drewniany, konstrukcji zrębowe, wzmocniony wewnątrz i zewnątrz lisicami, szalowany, na kamiennym podmurowaniu.

inowrocławski

Liszkowo (gm. Rojewo)

Kościół św. Anny. Zbudowany w 1713, 1783 odnowienie sufitów i podłóg. Odnowiony 1956. Drewniany, konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowo-ramowej, przybudówki szkieletowe. Korpus na podmurówce ceglanej, wzmocniony lisicami.

Parchanie (gm. Dąbrowa Biskupia)

Kościół par. św. Wojciecha. Zbudowany w 1840, 1900 dobudowa wieży i kruchty. Drewniany, konstrukcji szkieletowej, z wypełnieniami z cełgy, ściany dołem obmurowane. Wieża murowana, otynkowana.

Pieranie (gm. Dąbrowa Biskupia)

Kościół św. Michała bpa. Zbudowany 1732-34 z fund. skarbnika brzesko-kujawskiego Łukasza i Jadwigi Umińskich. 1736 dobudowa wież, remont dachu 1825, rozbiórka wież 1853. Odnawiany w XX w. Drewniany, konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej, ściany zewnątrz szalowane. Trójnawowy o układzie pseudobazylikowym, z wyodrębnionym prezbiterium; po bokach para kaplic tworzących rodzaj ramion transpetu.

Sukowy-Rechta (gm. Kruszwica)

Kościół św. Barbary. Zbud. 1753.

lipnowski

Chrostkowo (gm. Chrostkowo)

Kościół św. Barbary. Zbud. 1709.

Czarne (gm. Wielgie)

Kościół św. Michała. Zbud. 1793.

Grochowalsk (gm. Dobrzyń n. Wisłą)

Kościół Św. Krzyża. Zbudowany w 1784, przeniesiony w 1875 z cmentarza, wnętrze odnowione 1957. Drewniany, konstrukcji zrębowej.

Ostrowite (gm. Lipno)

Kościół św. Mateusza. Zbud. w 2 połowie XVIII w.

Wielgie (gm. Wielgie)

Kościół św. Wawrzyńca. Zbud. poł. XVIII w.

mogileński

Kościeszki (gm. Jeziora Wielkie)

Kościół par. św. Anny. Zbud. 1760.

Niestronno (gm. Mogilno)

Kościół św. Michała Archanioła. Zbud. 1742, przebud. 1914.

Parlin (gm. Dąbrowa)

Kościół św. Wawrzyńca. Zbudowany w XVII w. Drewniany, o konstrukcji zrębowej, z dachem z wieżyczką sygnaturki z 1923 r. Obok drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowo-ramowej z XVIII w.

Siedlimowo (gm. Jeziora Wielkie)

Kościół św. Michała Archanioła. Zbud. 1786.

Strzelce (gm. Mogilno)

Kościół Narodzenia NMP. Zbudowany w 1 połowie XVII w., XIX/XX w. dobudowa kruchty, 1971 dobudowa mur. zakrystii z częściowym zatarciem cech stylowych. Obok dzwonnica drewn. z XVIII w.

Wylatowo (gm. Wylatowo)

Kościół śś. Piotra i Pawła. Parafia powstała prawdopodobnie w 1247 r., jednocześnie z lokacją wsi na prawie średzkim. W 1358 r. wzmiankowany proboszcz. Obecny kościół został wzniesiony za sprawą opata trzemeszeńskiego Michała Kosmowskiego w 1761 r., konsekrowany w 1793 r. Zdjęcie: [2]

nakielski

Szubin (miasto)

Kościół św. Małgorzaty. Zbudowany w 1748.

Ślesin (gm. Nakło)

Kościół św. Mikołaja. Parafia założona prawodpodobnie w XIV w., 1486 wzmiankowany proboszcz. Obecny kościół zbud. 1779, odnowiony 1886 pod kier. Jana Rakowicza z Poznania. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej, zewnątrz oszalowany.

radziejowski

Czamaninek (gm. Topólka)

Kaplica św. Hieronima, 1771

Krzywosądz (gm. Dobre)

Kościół par. Wniebowzięcia NMP, 1863

Orle (gm. Topólka)

Kościół par. św. Doroty, 1775

rypiński

Studzianka (gm. Brzuze)

Kaplica MB Studziennej, 1704

Rypin

Kaplica św. Barbary, 1850

sępoleński

Cerkwica Duża (gm. Kamień Krajeński)

Kościół św. Wojciecha. Zbudowany w 1833. Drewniany konstrukcji szkieletowej, fachy wypełnione cegłą, tynkowane. Zdjęcie: [3]

Sypniewo (gm. Więcbork)

Kościół św. Katarzyny. Zbudowany w 1781, 1830 rozebranie wieży, 1881 dobudowa mur. kruchty. Odnawiany 1959 i 1967-68. Drewniany, konstrukcji szkieletowej, fachy tynkowane. Przy kościele drewniana dzwonnica z 1926.

Toruń

Toruń

Kaplica św. Barbary na Barbarce. Kult św. Barbary w tym miejscu istnieje od średniowiecza, jest związany ze źródłem. Obecna kaplica zbudowana w 1884. Drewniana, konstrukcji szkieletowej, fachy wypełnione cegłą, nietynkowane.

Kaplica luterańska(?) na Chełmińskim Przedmieściu, ul. Podgórna (obecnie cerkiew prawosławna św. Mikołaja). Zbudowana w 1886 r. Drewniana, konstrukcji szkieletowej, ściany zewnątrz oszalowane.

powiat toruński

Młyniec (gm. Lubicz)

Kościół fil. św. Ingacego Loyoli. Wieś początkowo należała do toruńskich benedyktynek, w 1 połowie XVII w. odkupiona przez jezuitów. Zbud. w 1750. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej, na zewnątrz oszalowany. 'Bold text'

Mała Nieszawka (gm. Wielka Nieszawka)

Dom modlitwy mennonitów, ob. kościół rzym.-kat. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gmina mennonicka w Nieszawce istnieje od XVI w. Obecny budynek zbud. w 1890 na miejscu poprzedniego . Drewniany konstrukcji zrębowej, nieszalowany.

Pędzewo (gm. Zławieś Wielka)

Kaplica ewangelicka, ob. rzym.-kat Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zbudowana w 1843. Drewniana, konstrukcji szkieletowej, na podmurowaniu i z wypełnieniami ceglanymi. Obok dzwonnica drewniana, słupowo-ramowa o szalowanych ścianach z czasów budowy kaplicy.

wąbrzeski (1)

Jarantowice (gm. Wąbrzeźno)

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. św. Maksymiliana Kolbe, 1785

włocławski (1)

Dąbie (gm. Lubraniec)

Kościół Św. Trójcy, 1789

Modzerowo (gm. Izbica Kujawska)

Kościół św. Stanisława, 1796, obok dzwonnica drewniana

Nakowo-Diabełek (gm. Kowal)

Kościół fil. św. Marka Ew., 1765

Pustynia (gm. Izibica Kujawska)

Kaplica św. Floriana, 1639, 1864

żniński (4)

Gąsawa (gm. Gąsawa)

Kościół św. Mikołaja. Zbudowany w 1674. Dobudowa kaplicy 1817, remonty 1855 (pokrycie dachu łupkiem), 1997. Drewniany, konstrukcji szkieletowej i zrębowej, kaplica murowana.

Ryszewko (gm. Rogowo)

Kościół św. Marii Magdaleny. Zbudowany w 1727, 1860 budowa sygnaturki, odnowienie 1996. Drewniany, konstrukcji zrębowej. Obok dzwonnica drewniana.

Skórki (gm. Rogowo)

Kościół fil. św. Katarzyny, 1857

Świątkowo (gm. Janowiec Wielkopolski)

Kościół Św. Trójcy, XVIII w.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.