FANDOMWyzwoliciel (Pedrić Asmante) jest oraganizatorem ruchu wyzwoleńczego Valachów w Górach Środkowych. Patrz też Karmazynowy Król.
Cechą tego ruchu jest zmiana struktur w społeczności valaskiej polegająca na ścisłym przyporządkowaniu ról członkom wiosek - kobiety: rodzenie dzieci, mężczyźni: walka, zdobywanie pożywienia. Wyzwoliciel tworzy w Górach Środkowych wioski, w których kobiety żyją w specjalnych zagrodach. Do jednej z takich wiosek trafiła również drużyna oraz Asuana, ukochana Rattera.

Oddziały Wyzwoliciela używały w walce mutantów powstałych z Valachów - nosiły nazwę Vendigo. Od niego pochodzi również nazwa wyzwoleńczej idei szerzonej przez Wyzwoliciela - Vendi. Błąd - wyzwoliciel uzyskał poparcie wśród Valachów, gdy przeciwstawił się Kniaziowi Jarema i jego Vendigo.

VB mieli okazję zostać uzależnieni przez wyzwoliciela od specyfiku, który tylko on posiadał, przez co zyskał na jakiś czas kontrolę nad poczynaniami bohaterów.

Wyzwoliciel był kontrolowany przez kogoś po spożyciu specjalnego ziela. Wpadał w trans, w którym był w stanie podejmować dosyć kontrowersyjne decyzje (których sam się bał, gdy już nie był pod wpływem ziela).

Generalnie drużyna nie lubi Wyzwoliciela i vice versa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.