FANDOM


מאמר 2: קווים לדמותו של האינטרנט בארה"ב

מטרת פרק זה היא לשרטט את היקף ותבניות השימוש באינטרנט בקרב אמריקנים. מטרת הפרויקט היא לספק מידע שאינו מוטה לגבי האינטרנט והשפעתו על החיים החברתיים של בני האדם. לאור זאת, פרק זה מסכם את ממצאי הפרויקט בתחומים הבאים: התחברויות חברתיות (קשרים חברתיים), מידע מקוון על בריאות, בריתות קהילתיות ואזרחיות ולבסוף כיצד המשתמשים מעצבים את האינטרנט. מסקנות המחקר מגלות כי האינטרנט מפחית חוסר ודאות בהקשרים חשובים, האינטרנט כאמצעי מידע מעודד התחברויות אזרחיות בקרב חלק מהמשתמשים, האינטרנט כרקמה חברתית מקשרת, ו משתמשי האינטרנט מעצבים את הרשת, הם לא רק צורכים מידע מקוון.

מאמר 6: השפעת האינטרנט על הטלוויזיה

מחקר זה דן בהשפעות השימוש באינטרנט על הצפייה בטלוויזיה. המאמר חוקר את האופן בו האינטרנט משתלב ומשפיע על חיי הצרכנים. מחקרים מוכיחים כי טכנולוגיה חדשה יכולה להחליף טכנולוגיה ישנה כל זמן שהחדשה מציעה את אותן הפונקציות בעלות נמוכה. החוקרים מבחינים בקשת השימושים הרחבה אותו מספק האינטרנט. מצד אחד ישנו חיפוש מידע, בידור ומסחר ומן הצד השני האינטרנט מהווה כלי לסיפוק הצרכים החברתיים של היחיד, כדוגמת הקשרים הבינאישיים עם חברים, משפחה ואחרים. לפיכך, מטרות המחקר הנוכחי הן אלו: ראשית, להבדיל ולהבחין בשימושים השונים של האינטרנט. שנית, לזהות אילו שימושי אינטרנט משפיעים על שימושי מדיה אחרים ובאיזו מידה. מסקנות המחקר הראו כי צרכני המדיה יצרכו יותר אינטרנט כמו גם יותר טלוויזיה ויעשו באינטרנט שימוש נרחב. אולם, תוצאות משתמשי האינטרנט הכבדים הוכיחו אחרת והראו שתדירות השימוש בטלוויזיה פוחת. בנוסף, ניתן לראות כי אופן השימוש משפיע משמעותית על השפעת האינטרנט בחיי היומיום. לדעתי, המאמר מחדש בכך שהוא מפרק את מושג האינטרנט לגורמים ומבדיל בין סוגי משתמשיו.


מאמר 8: רשתות וקונטקסטים

החוקרת מפענחת את המושג "משתמש אינטרנט ביתי". האינטרנט מציע למשתמש מגוון אפשרויות כה רחב, עד כי הביטוי השגור בפינו "השמים הם הגבול" נהיה קלישאה קטנה לעומת האוקיינוס הענק של דפי האינטרנט. המחקר מראה את הסיבות לאופני השימוש וההתקשרות באינטרנט כ "סטביליזציה" של שימוש. מסקנת המחקר היא כי תהליך הפיכת משתמש אינטרנט תועיל בהבנה החברתית של המדיה במסגרות אחרות, כדוגמת הפלטפורמה התרבותית או הפוליטית.


מאמר 9: פורטל משפחתי

מטרת המחקר היא לעצב את הפורטל המשפחתי כך שיתאים לצרכים המסוימים של המשפחה בקונטקסט של הפעילויות הביתיות והשגרתיות. נתונים נאספו מקבוצת משפחות בשני שלבים. האחד, איסוף מידע על שימוש עכשווי במחשב. שנית, הצגנו רעיונות בסיסיים ביחס לפורטל המשפחתי ואפיוניו והשגנו תגובות מפורטות וקלט(input) ממשפחות המזוהות בנושאים הקשורים לשימוש במחשב (טבלה 9.1). הטבע של השימוש במחשב אימת את גדילת האינטגרציה וביתיות המחשב בחיי המשפחה. לקחנו זאת בחשבון כאשר שאלנו את הנחקרים לשקול האם הפורטל ישמש להם כעזרה לניהול מגוון פעילויות המבוצעות בקונטקסט המשפחתי. נראה שהם תומכים ברעיון בבסיס של לוח שנה ומארגן אירועים משפחתי. זה נצפה כמפחית וכמשלים פעילויות המבוססות על נייר, למרות שמשפחות לא מוכנות לוותר על הנייר בקלות. זה מראה התנגדות מסוימת לסביבה הווירטואלית הביתית. הפורטל המשפחתי נצפה ככלי שעוזר בכלכלת הבית ובשימור רישומים כלכליים. אחת הדאגות של אחת המשפחות הייתה היכן למקם את הפורטל. התשובות היו תלויות במקום בו הפעילות הכי שוקקת. אנו עם חושבים שאסתטיקת הפורטל ומיקומו צריכים להיות חלק משיקול העיצוב של הפורטל. יש פחות התלהבות להופעה העסקית. משפחות רוצות שזה ידמה לאווירה משפחתית. אזור אחד של דאגה זה שהמשפחה צריכה להיות משוכנעת שהפורטל המשפחתי הוא טוב יותר ממכשירים קיימים, דבר זה יהווה אתגר רציני כשהמושג יהיה בשימוש.

מאמר 10: פרטיות ילדים

מאמר זה בוחן את נושא פרטיות הילדים ברשת, באבחנה בין הפרטי לציבורי. ככל שהילד יותר מתרחק מן התא המשפחתי הוא יותר מתקשר לחברויות עם ילדים בני גילו ומשתמש יותר במדיה בכדי ליצור קשרים אלו. אך שימוש הילדים ברשת מלווה במספר חששות. חלק טוענים כי המדיה מהווה איום עבור התהליך הקוגניטיבי והחברתי אותו הילדים חווים. אחרים טוענים כי ילדים הם יצורים מסוגלים ויצירתיים, והם מכונים "מומחי מדיה". איום נוסף המופעל על הילדים הוא מצד ההורים החוששים משימוש לא נאות ברשת ולכן הם מפריעים לפרטיות הילדים באינטרנט. מסקנת המחקר היא כי הילדים משתמשים ברשת כאמצעי לתקשורת מקוונת פרטית בין חברים ואין הם רוצים בהפרעות ובחינות מסוגים שונים. למעשה, הרשת זהו מקום נוסף בו נוצר ריחוק וחוסר אמון בין הורים לילדים.

מאמר 11: שימוש ילדים באינטרנט הביתי

המחקר עוסק בפרויקט שטח ארוך טווח על ההתרחשויות המקדימות והמחוללות בחיי הילד וההשלכות של שימוש באינטרנט במשפחות בעלות הכנסה נמוכה. לפרויקט 3 מטרות: לזהות מרכיבים פסיכולוגים וחברתיים העשויים לתרום לפער הדיגיטאלי בשימוש באינטרנט, לבחון את ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות שיש לשימוש באינטרנט בבית ולקבוע האם לשימוש ביתי באינטרנט הייתה השפעה על הישגים בלימודים. תוצאות המחקר הראו כי למרות הנגישות הביתית לאינטרנט הילדים עשו שימוש מועט בטכנולוגיה. החוקרים מנסים לתת לכך הסברים תרבותיים, חברתיים וסוציו-דמוגראפיים. אולם לדעתי, הסיבה האמיתית נעוצה בליקויים הרבים של מחקרם.

מאמר 12: השתתפות חברתית ואזרחית ברשת קהילתית

המחקר שלנו חוקר האם וכיצד האינטרנט יכול להגביר מעורבות והשתתפות בקהילות המקומיות שלנו. הם מנסים להעריך את שתי הדרכים הבאות: האם רשת של שירותים ותוכן מקומיים אכן נמצאת בשימוש על ידי חברי הקהילה? ואם אכן היא בשימוש, איזו השפעה (אם בכלל) יש לה על היחס וההתנהגות הקהילתית, כגון חברות בארגון התנדבותי? התוצאות שלנו מראות, שהשימוש באינטרנט יכול להגביר את ההשתתפות הקהילתית על ידי תווך. מידע המעקב הראה כי שימוש "מקומי" של האינטרנט (אתרי אינטרנט, ואימייל) הוא חלק משמעותי מהשימוש הממשי באינטרנט. מידע הסקר הראה כי אנשים אשר משתמשים באינטרנט למטרות אזרחיות, הנם מעודכנים יותר במידע ופעילים יותר בקהילה שלהם.


בני נוער באינטרנט - קשר בין אישי, זהות ומידע

הסביבה התקשורתית הייחודית של האינטרנט מעלה את העניין בשאלות מחקריות העוסקות בשימוש בו ע"י בני נוער: כיצד בני נוער מבלים את זמנם ברשת? עד כמה חשובה התקשורת בתמונה הכללית הזו , ובאיזו מידה מתבגרים מתקשרים באינטרנט? מהי טבעה של התרבות האינטרנט שבני נוער מבנים יחד? המסקנות הם שהתקשורת המקוונת היא דרך השימוש הפופולארית ביותר באינטרנט בקרב בני הנוער. בנושא הזהות, מצאנו שקבוצה משמעותית של בני נוער עושה ניסויים בזהות באינטרנט, ומשתמשת בקודים חדשים כגון a/s/l בכדי לבטא את זהותם במדיום זה. בתחום החברתי, מחקרי הצ'אט והפורומים (Bulleting Board) מראים שהאינטרנט משמש את בני הנוער בחיפוש אחר חברים, תמיכה וקשר רומנטי. המחקר היומי מגלה שרוב התקשורת היא עם חברים ובני משפחה בניגוד לאמונה הרווחת אפילו רוב התנסויות הזהות הם עם בני משפחה וחברים ולא עם זרים.

שליטה שחרור וסטאטוס

בעבודה זו בחנו כיצד מתבגרים מעורבים בשני סוגים של מערכות יחסי-כוחות. מצד אחד נמצאים יחסיהם עם הוריהם, המבוססים על מערכות מסורתיות וחוקיות-רציונאליות של כוח, שבהם ההורים קובעים היבטים רבים במצב ילדיהם. בניגוד לכך, הסטאטוס של המתבגר בתוך קבוצת השווים יותר מושג מאשר מתקבל. במצב זה, יכולתו של הפרט לבצע מניפולציה על סמלים ולפתח זהות אישית היא הדרך שבה הוא/היא יכולים לצבור השפעה בתוך הקבוצה. בהקשר זה נעשתה היכרות עם הטלפון הנייד. הקהילה, הבית ואף המשפחה אינם מהווים עוד את יחידת התקשורת; אלא זהו האדם הפרטי. לפיכך, ההורים אינם יכולים עוד לטעון לשליטה מונופוליסטית או להשגחה על השימוש בטלפון.

טכנולוגיות תקשורת וחבריות בזמן מעבר מלימודי תיכון לקולג'

המחקרים מראים כי קרבה פסיכולוגית הן לחברים מתיכון והם לחברים מקולג' יורדת עם הזמן, וירידה היא קטנה יותר לגבי הזוגות אשר מתקשרים יותר. להפתעתנו כאשר הבטנו במודולים השונים של כלי התקשרות, תקשורת בעזרת הדוא"ל ו הIM אמורה לעכב את הירידה בקרבה אך התקשורת בטלפון ופנים מול לא. הדבר התגלה כהיפוכו. תקשורת הטלפון היא זו שבעזרתה ניתן לצפות קרבה פסיכולוגית בכל זמן נתון.

בהתחשב באינטראקציות: השפעת האינטרנט על ה"אני" ועל החברה

בפרק זה החוקרים דנים בממצאים המרכזיים של מחקר העוסק בחקר תהליכי און-ליין של קבוצות, ביטויי האני ויחסים בין אישיים באינטרנט. הפרק מחולק לשני חלקים מרכזיים: הראשון מתמקד באינטראקציה הבין אישית תוך התמקדות בהבדלים האישיים ביחסים באינטרנט, ואילו השני עוסק ביחסי הקבוצות באינטרנט. האינטרנט הוא זירה מתאימה ליחידים להביע את העצמי שלהם, במיוחד הללו שנוטים לא לעשות זאת בחיי היום יום שלהם. המאמר חשף הרבה מקרים וסיטואציות בהן אינטראקציות חברתיות באינטרנט מובילות להטבות שוות או לפעמים יותר מאשר לאינטראקציות מסורתיות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.