Fandom

Scratchpad

Yaygın Olarak Kullandığımız Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları

219,512pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share
Zehir: Ağı
Millet: Budun
Cevap: Yanıt
Mesaj: İleti
Edebiyat: Yazın
Dünya: Acun
Erzak: Azık
Nişancı: Atım
Hediye: Armağan
Vefa, Bağlılık, Sadakat: Adaşlık
Yemin: Ant
Şey: Nesne
Haber: Salık, Duyuk
Mutlak: Salt
Dehşet: Ürküntü, Yılgı
Sadece: Yalnızca
Zarar: Dokunca
Tarif: Tanım, Belirti
Madde: Özdek
Fark: Ayrım
Merkez: Özek
Zeka: Anlak
Zeki: Anlaklı
Kusur: Eksik
Hayat: Yaşam
Akıl: Us
Terbiyesiz, Saygısız: Densiz
Kitap: Betik
Basit: Kolay, Bayağı
İnternet: Genel Ağ
Zıt: Karşıt, Ters
Ateş: Od
Liste: Dizelge
Bahtiyar, Mesut: Mutlu, Ongun
Tespit: Saptama, Belirleme
Faaliyet: İşlev, İşlerlik
Şüphe: Kuşku
Emin: Kuşkusuz
Gayret: Çaba
Aslında: Doğrusu
Tamam: Olur
Kota: Paydam
Fazla: Aşkın
İfade: Anlatım
Cerrah: Yarman
Cesaret: Yüreklilik
Zafer: Utku
Merak Etmek: Bilsemek
Sade: Yalın
Alev: Yalım
Dikkat: Uyanıklık
İstisna: Ayrıklık
Sadık: Bağlı
Terazi: Tartaç, Tartı
Mucize: Tansık
Lamba: Işıtaç
Muhteşem: Görkemli
Proje: Tasarı
Fiyat: Eder
Casus: Çaşıt
Hamal: Yükçü
Kabahat: Suç
Firar: Kaçmak
Firari: Kaçak
Fonksiyon: İşlev
Hasılat: Gelir, Kazanç
Muazzam: Kocaman, Büyük
Saadet: Mutluluk
Stok: Yığım
Bazı: Kimi
Küfür: Sövgü
Tekrar: Yeniden, Yine
Zira: Çünkü
Zayıf: Güçsüz
Sene: Yıl
Mantık: Usbilim
İfade: Anlatım, Belirtim
His: Duygu, Duyu
Cümle: Tümce
An: Kıpma
Diğer: Özge, Başka, Öbür, Öteki
Aptal: Alık
Şikayet: Yakınma
Kadar: Değin, Denli
Rağmen: Karşın
Sabır: Dayanç
Standart: Ölçün
Sert: Pek
Kapris: Kapılgı
Mesaj: İleti
Kültür: Ekinç
Sipariş: Ismarlama
Hasta: Sayrı
Hastalık: Sayrılık
Serbest: Erkin
Rahat: Erinç
Rahatsızlık: Erinçsizlik
Şey: Nen
Nasıl: Nice
Telefon: Sesen
Kalem: Yazmaç
Memory Bar: Çakı Bellek
USB Memory Pen: Yazmaç Bellek
USB Flash Hard Drive: Tay Bellek
Mini USB Memory Bar: İnce Bellek
Not: Çırpı
Dahil: İçeyli
Dahil Etmek: İçeylemek
Hariç Tutmak: Dışaylamak
Dahiliye: İçeğin
İç Organlar: İçeğü
Kart: Yonga
Kredi: Elerti
Chip Card: Kırmıklı Yonga
Ana Kart: Ana Yonga
Toplu Taşım Kartı: Topla Taşım Yongası
Kartotek: Yongalık
Site: Yerlik
Yani: Söydeşi
Online: Çevrimiçi
Offline: Çevrimdışı
İnternet: Ağbaşı
Ethernet: Koşumlu Ağbaşı
Portal: Yurtlak
Seminer: Öğreşi
Şiir: Ir
Sistem: Dizlem
Program: Derge
Herkes: Kamusu
Fıkra: Düşnük
Forum: Soruşmalık
Üniversite: Evrenkent
Varoş: Yankent
Sanayi Bölgesi: Arıkent
Beldiye: Kentlik
Mezarlık: Gömükent
Etrafına Toplanmak: Yöresine Üşmek
Devriye Gezmek: Yörenmek
Daire: Yörene
Tur: Yörenti
Parkur: Yörenge
Spor: Yörenç
Antrenör: Çalıştırıcı
Koşmak: Yortmak
Kondisyon: Yoğurtu
Ansiklopedi: Bilgilik
Zaten: Öngen
Klavye: Çakrak
Teşvik: Yelte
Motive Etmek: Yelteletmek
Motivasyon: Güdülem
Doping: Güçkatımı
Adres: Yolak
Argo: Boza Ağzı
Sakat: Aksar
Sakatlık: Aksarlık

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia