FANDOM


Zehir: Ağı
Millet: Budun
Cevap: Yanıt
Mesaj: İleti
Edebiyat: Yazın
Dünya: Acun
Erzak: Azık
Nişancı: Atım
Hediye: Armağan
Vefa, Bağlılık, Sadakat: Adaşlık
Yemin: Ant
Şey: Nesne
Haber: Salık, Duyuk
Mutlak: Salt
Dehşet: Ürküntü, Yılgı
Sadece: Yalnızca
Zarar: Dokunca
Tarif: Tanım, Belirti
Madde: Özdek
Fark: Ayrım
Merkez: Özek
Zeka: Anlak
Zeki: Anlaklı
Kusur: Eksik
Hayat: Yaşam
Akıl: Us
Terbiyesiz, Saygısız: Densiz
Kitap: Betik
Basit: Kolay, Bayağı
İnternet: Genel Ağ
Zıt: Karşıt, Ters
Ateş: Od
Liste: Dizelge
Bahtiyar, Mesut: Mutlu, Ongun
Tespit: Saptama, Belirleme
Faaliyet: İşlev, İşlerlik
Şüphe: Kuşku
Emin: Kuşkusuz
Gayret: Çaba
Aslında: Doğrusu
Tamam: Olur
Kota: Paydam
Fazla: Aşkın
İfade: Anlatım
Cerrah: Yarman
Cesaret: Yüreklilik
Zafer: Utku
Merak Etmek: Bilsemek
Sade: Yalın
Alev: Yalım
Dikkat: Uyanıklık
İstisna: Ayrıklık
Sadık: Bağlı
Terazi: Tartaç, Tartı
Mucize: Tansık
Lamba: Işıtaç
Muhteşem: Görkemli
Proje: Tasarı
Fiyat: Eder
Casus: Çaşıt
Hamal: Yükçü
Kabahat: Suç
Firar: Kaçmak
Firari: Kaçak
Fonksiyon: İşlev
Hasılat: Gelir, Kazanç
Muazzam: Kocaman, Büyük
Saadet: Mutluluk
Stok: Yığım
Bazı: Kimi
Küfür: Sövgü
Tekrar: Yeniden, Yine
Zira: Çünkü
Zayıf: Güçsüz
Sene: Yıl
Mantık: Usbilim
İfade: Anlatım, Belirtim
His: Duygu, Duyu
Cümle: Tümce
An: Kıpma
Diğer: Özge, Başka, Öbür, Öteki
Aptal: Alık
Şikayet: Yakınma
Kadar: Değin, Denli
Rağmen: Karşın
Sabır: Dayanç
Standart: Ölçün
Sert: Pek
Kapris: Kapılgı
Mesaj: İleti
Kültür: Ekinç
Sipariş: Ismarlama
Hasta: Sayrı
Hastalık: Sayrılık
Serbest: Erkin
Rahat: Erinç
Rahatsızlık: Erinçsizlik
Şey: Nen
Nasıl: Nice
Telefon: Sesen
Kalem: Yazmaç
Memory Bar: Çakı Bellek
USB Memory Pen: Yazmaç Bellek
USB Flash Hard Drive: Tay Bellek
Mini USB Memory Bar: İnce Bellek
Not: Çırpı
Dahil: İçeyli
Dahil Etmek: İçeylemek
Hariç Tutmak: Dışaylamak
Dahiliye: İçeğin
İç Organlar: İçeğü
Kart: Yonga
Kredi: Elerti
Chip Card: Kırmıklı Yonga
Ana Kart: Ana Yonga
Toplu Taşım Kartı: Topla Taşım Yongası
Kartotek: Yongalık
Site: Yerlik
Yani: Söydeşi
Online: Çevrimiçi
Offline: Çevrimdışı
İnternet: Ağbaşı
Ethernet: Koşumlu Ağbaşı
Portal: Yurtlak
Seminer: Öğreşi
Şiir: Ir
Sistem: Dizlem
Program: Derge
Herkes: Kamusu
Fıkra: Düşnük
Forum: Soruşmalık
Üniversite: Evrenkent
Varoş: Yankent
Sanayi Bölgesi: Arıkent
Beldiye: Kentlik
Mezarlık: Gömükent
Etrafına Toplanmak: Yöresine Üşmek
Devriye Gezmek: Yörenmek
Daire: Yörene
Tur: Yörenti
Parkur: Yörenge
Spor: Yörenç
Antrenör: Çalıştırıcı
Koşmak: Yortmak
Kondisyon: Yoğurtu
Ansiklopedi: Bilgilik
Zaten: Öngen
Klavye: Çakrak
Teşvik: Yelte
Motive Etmek: Yelteletmek
Motivasyon: Güdülem
Doping: Güçkatımı
Adres: Yolak
Argo: Boza Ağzı
Sakat: Aksar
Sakatlık: Aksarlık

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.