FANDOM


Zgromadzenie Lordów to izba wyższa dwuizbowego parlamentu Republiki Kankadu. Jest to ciało tylko częściowo wybieralne, a jego skład uwarunkowany jest wielowiekową tradycją.

Skład izby

Liczba lordów zasiadających w izbie została określona w Konstytucji Republiki Kankadu z 1 sierpnia 1812 roku i wynosi stu członków. W skład izby wchodzi:

 • trzydziestu lordów obywatelskich wybieranych w wyborach powszechnych w jednomandatowych okręgach wyborczych obejmujących poszczególne stany, szczegółowy tryb wybierania lordów obywatelskich określa ustawa o Zgromadzeniu Lordowskim
 • trzydziestu gubernatorów stanowych, którzy zasiadają w izbie na czas pełnienia stanowiska
 • dziesięciu lordów duchownych, którzy zasiadają w izbie tak długo jak sprawują swoje funkcje kościelne, są to najwyżsi hierarchowie najważniejszych kościołów i związków wyznaniowych Republiki Kankadu, dokładny skład lordów duchownych określa ustawa o Zgromadzeniu Lordowskim, która precyzuje, że do zasiadania w Zgromadzeniu Lordów są upoważnieni: arcybiskup metropolii Roanoke kościoła rzymskokatolickiego, biskup diecezji Glendale kościoła rzymskokatolickiego, biskup diecezji Viroqua kościoła rzymskokatolickiego, naczelny rabin Kankadu, prymas kościoła episkopalnego, przewodniczący generalnej konwencji kościoła episkopalnego, biskup krajowy kościoła ewangelicko-augsburskiego, najwyższy kapłan rodzimego kościoła kankadzkiego, pierwszy imam muzułmański, pastor przewodniczący Konwencji Baptystów
 • dziesięciu lordów prezydenckich desygnowanych przez Prezydenta Kankadu na czas jego kadencji
 • dziesięciu lordów prawa powoływanych przez Prezydenta Kankadu na wniosek Prezesa Gabinetu
 • dziewięciu lordów dziedzicznych
 • wiceprezydent

Lordowie dziedziczni

Są to przedstawiciele dziewięciu rodzin lordowskich, którzy racji pochodzenia zasiadają w izbie od jej powstania. Tradycyjnie w izbie zasiadają głowy tych rodzin dożywotnio, bardzo rzadko zdarza się, aby przynależeli oni do jakiejś partii politycznej. Obecnie lordami dziedzicznymi są:

Gabinet Lordów

W skład Gabinetu Lordów wchodzi wiceprezydent, przewodniczący Zgromadzenia, dwóch gubernatorów stanowych wg. kolejności alfabetycznej stanów od reformy z 1953 roku (obecnie gubernatorowie Shanandoah i Shawangunk, a po kolejnych wyborach regionalnych gubernatorowie Tuscarory i Yosemite), po jednym przedstawicielu lordów duchownych, lordów prawa i lordów dziedzicznych wybieranych przez nich samych ze swojego grona, oraz przewodniczący klubów partyjnych lordów obywatelskich (klub partyjny składa się z minimum 5 członków).

Gabinet Lordów większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy składu może zdecydować o przyjęciu ustawy przesłanej przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego bez debaty i procedowania jej w Zgromadzeniu Lordów.

Obecny skład Gabinetu Lordów

 • Georg Caldwell - wiceprezydent Republiki Kankadu
 • [[]] - przewodniczący Zgromadzenia Lordów
 • [[]] - gubernator Shanandoah
 • [[]] - gubernator Shawangunk
 • [[]] - prymas kościoła episkopalnego
 • [[]] - prawnik
 • Baron Roche - lord dziedziczny
 • [[]] - przewodniczący Klubu Partii Pracy (PP-SPJ)
 • [[]] - przewodniczący Klubu Republikańskich Demokratów
 • [[]] - przewodniczący Klubu Libertariańsko-Narodowego (PL-PNL)

Wybory

Podsumowanie wyborów do Zgromadzenia Lordów
Partia 2007 +/- głosy %
Partia Pracy 12 +5 4 003 770 20,40
Republikańscy Demokraci 8 -2 3 574 248 18,21
Partia Libertariańska 4 -1 1 976 317 10,07
Ruch Obywatelski 3 +2 2 232 730 11,37
Socjaldemokratyczna Partia Jedności 1 +1 974 839 4,97
Koalicja Ludowa 1 +1 944 513 4,81
Partia Narodowo-Liberalna 1 0 599 666 3,05
Unia Liberalna 0 -1 1 615 473 8,23
Liberalni Demokraci 0 -4 548 319 2,79
Front Monarchii Konstytucyjnej 0 -1 497 159 2,53
Zielone Pokolenie 0 0 454 645 2,32
Prawo i Porządek 0 0 451 290 2,30
Partia Ordoliberalna 0 0 254 544 1,30
Suma 30 0 19 630 063 92
Frekwencja: 53,79%


Mandaty wg. stanów

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.