Fandom

Scratchpad

Zgromadzenie Lordów

219,272pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Zgromadzenie Lordów to izba wyższa dwuizbowego parlamentu Republiki Kankadu. Jest to ciało tylko częściowo wybieralne, a jego skład uwarunkowany jest wielowiekową tradycją.

Skład izby

Liczba lordów zasiadających w izbie została określona w Konstytucji Republiki Kankadu z 1 sierpnia 1812 roku i wynosi stu członków. W skład izby wchodzi:

 • trzydziestu lordów obywatelskich wybieranych w wyborach powszechnych w jednomandatowych okręgach wyborczych obejmujących poszczególne stany, szczegółowy tryb wybierania lordów obywatelskich określa ustawa o Zgromadzeniu Lordowskim
 • trzydziestu gubernatorów stanowych, którzy zasiadają w izbie na czas pełnienia stanowiska
 • dziesięciu lordów duchownych, którzy zasiadają w izbie tak długo jak sprawują swoje funkcje kościelne, są to najwyżsi hierarchowie najważniejszych kościołów i związków wyznaniowych Republiki Kankadu, dokładny skład lordów duchownych określa ustawa o Zgromadzeniu Lordowskim, która precyzuje, że do zasiadania w Zgromadzeniu Lordów są upoważnieni: arcybiskup metropolii Roanoke kościoła rzymskokatolickiego, biskup diecezji Glendale kościoła rzymskokatolickiego, biskup diecezji Viroqua kościoła rzymskokatolickiego, naczelny rabin Kankadu, prymas kościoła episkopalnego, przewodniczący generalnej konwencji kościoła episkopalnego, biskup krajowy kościoła ewangelicko-augsburskiego, najwyższy kapłan rodzimego kościoła kankadzkiego, pierwszy imam muzułmański, pastor przewodniczący Konwencji Baptystów
 • dziesięciu lordów prezydenckich desygnowanych przez Prezydenta Kankadu na czas jego kadencji
 • dziesięciu lordów prawa powoływanych przez Prezydenta Kankadu na wniosek Prezesa Gabinetu
 • dziewięciu lordów dziedzicznych
 • wiceprezydent

Lordowie dziedziczni

Są to przedstawiciele dziewięciu rodzin lordowskich, którzy racji pochodzenia zasiadają w izbie od jej powstania. Tradycyjnie w izbie zasiadają głowy tych rodzin dożywotnio, bardzo rzadko zdarza się, aby przynależeli oni do jakiejś partii politycznej. Obecnie lordami dziedzicznymi są:

Gabinet Lordów

W skład Gabinetu Lordów wchodzi wiceprezydent, przewodniczący Zgromadzenia, dwóch gubernatorów stanowych wg. kolejności alfabetycznej stanów od reformy z 1953 roku (obecnie gubernatorowie Shanandoah i Shawangunk, a po kolejnych wyborach regionalnych gubernatorowie Tuscarory i Yosemite), po jednym przedstawicielu lordów duchownych, lordów prawa i lordów dziedzicznych wybieranych przez nich samych ze swojego grona, oraz przewodniczący klubów partyjnych lordów obywatelskich (klub partyjny składa się z minimum 5 członków).

Gabinet Lordów większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy składu może zdecydować o przyjęciu ustawy przesłanej przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego bez debaty i procedowania jej w Zgromadzeniu Lordów.

Obecny skład Gabinetu Lordów

 • Georg Caldwell - wiceprezydent Republiki Kankadu
 • [[]] - przewodniczący Zgromadzenia Lordów
 • [[]] - gubernator Shanandoah
 • [[]] - gubernator Shawangunk
 • [[]] - prymas kościoła episkopalnego
 • [[]] - prawnik
 • Baron Roche - lord dziedziczny
 • [[]] - przewodniczący Klubu Partii Pracy (PP-SPJ)
 • [[]] - przewodniczący Klubu Republikańskich Demokratów
 • [[]] - przewodniczący Klubu Libertariańsko-Narodowego (PL-PNL)

Wybory

Podsumowanie wyborów do Zgromadzenia Lordów
Partia 2007 +/- głosy %
Partia Pracy 12 +5 4 003 770 20,40
Republikańscy Demokraci 8 -2 3 574 248 18,21
Partia Libertariańska 4 -1 1 976 317 10,07
Ruch Obywatelski 3 +2 2 232 730 11,37
Socjaldemokratyczna Partia Jedności 1 +1 974 839 4,97
Koalicja Ludowa 1 +1 944 513 4,81
Partia Narodowo-Liberalna 1 0 599 666 3,05
Unia Liberalna 0 -1 1 615 473 8,23
Liberalni Demokraci 0 -4 548 319 2,79
Front Monarchii Konstytucyjnej 0 -1 497 159 2,53
Zielone Pokolenie 0 0 454 645 2,32
Prawo i Porządek 0 0 451 290 2,30
Partia Ordoliberalna 0 0 254 544 1,30
Suma 30 0 19 630 063 92
Frekwencja: 53,79%


Mandaty wg. stanów

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia