FANDOM


Zgromadzenie Narodowe - jest to izba niższa Parlamentu Republiki Kankadu. Ustawowa liczba reprezentantów wynosi 600 osób.

Wybory

Reprezentantów wybiera się co dwa lata w wyborach częściowych uzupełniając połowę składu izby. W wyborach nie ma progu wyborczego. Listy wyborcze zgłaszać mogą partie, organizacje społeczne i komitety wyborców do dowolnej ilości okręgów. Prawo wybierania reprezentantów przysługuje obywatelom Republiki Kankadu, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 21 lat, legitymują się dyplomem ukończenia szkoły średniej oraz nie są pozbawieni praw publicznych. Prawo do kandydowania mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 25 lat, legitymują się dyplomem ukończenia szkoły średniej, nie są pozbawione praw publicznych, zamieszkują w stanie, w którym zamierzają startować i posiadają obywatelstwo Kankadu od co najmniej 5 lat.

Podział mandatów

Manadty rozdzielane są w skali stanów proporcjonalnie do łącznej liczby głosów oddanych na listy poszczególnych partii politycznych. Podział mandatów odbywa się według metody Sainte-Lague'a. Każdy stan ma ustaloną z góry liczbę mandatów, która jest proporcjonalna do liczby ludności. Obecnie liczba mandatów zgodnie ze spisem ludności z 2001 roku dla poszczególnych stanów wygląda następująco: Acadiana (12), Adirondah (8), Albemarle (11), Anjou (9), Azores (2), Bayshove (5), Caribou (36), Chanango (7), Concordia (6), Cuenca-Douro (10), Dauphin (14), Estramadura (16), Florenes (4), Illawiaria (6), Mackay (7), Manitoba (21), Minidoka (7), Mojave (13), Natchez (15), Nemacha (12), Okanagan (5), Oneida (6), Ouachita (6), Owyhee (7), Reyes (2), Saluda (10), Shanandoah (13), Shawangunk (10), Tusacarora (7), Yosemite (13).

Wybory

Podsumowanie wyborów do Zgromadzenia Narodowego
Partia 2004 2006 +/- suma głosy %
Partia Pracy 61 77 +16 138 5 507 935 24,51
Republikańscy Demokraci 72 49 -23 121 3 307 907 14,72
Partia Libertariańska 40 45 +5 85 3 114 646 13,86
Ruch Obywatelski 36 43 +7 79 3 314 648 14,75
Unia Liberalna 22 29 +7 51 2 092 161 9,31
Koalicja Ludowa 18 19 +1 57 1 312 376 5,84
Front Monarchii Konstytucyjnej 12 21 +9 33 1 548 334 6,89
Socjaldemokratyczna Partia Jedności 9 19 -10 27 689 896 3,07
Prawo i Porządek 8 3 -5 11 253 936 1,13
Partia Ordoliberalna 0 7 +7 7 505 624 2,25
Liberalni Demokraci 5 2 -3 7 166 294 0,74
Zjednoczona Lewica 2 1 -1 3 85 394 0,38
Partia Narodowo-Liberalna 0 0 0 0 251 689 1,12
Suma 300 300 0 100 22 472 196 100
Frekwencja: 61,58%

Uprawnienia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.