FANDOMImperium

Nazwa Imperium: Zjednoczona Federacja Ludzi

Flaga Imperium: Orzeł trzymający w szponach karabin i miecz

Rasa: 100%-ludzie

Aktualny władca: Dyktator Gustaw von Schiller

Zaludnienie: około 500 miliardów

Wiek imperium i rasy: Wiekowa około 25 tys.

Wielkość Imperium: W skład Federacji wchodzi 200 zamieszkałych światów w 170 układach słonecznych

Ważne miejsca:

Inferno- kiedyś jedna z najbardziej zawansowanych technologicznie i najgęściej zamieszkałych planet. Jednak przez powstanie na niej tysięcy androidów i ich żądań odłączenia się od Federacji, zastosowano procedurę „Inferno” (która wzięła nazwę od tej planety) czyli totalnego zniszczenia życia na planecie. Do tej pory pozostaje ona przestrogą i symbolem, co się dzieje z buntownikami. Obecnie znajduje się tu jedynie kilka kopalni wraz z małym garnizonem wojskowym.

Czekista „10”- budzące największą grozę planeta-więzienie w Imperium. Miejsce słynie z tego że oprócz normalnego odbywania kary na więźniach testuje się broń biologiczną, chemiczną czy promieniowanie. Tutaj także służby bezpieczeństwa udoskonalają swoje metody torturowania. Żaden więzień stąd nie wraca. Nagminne są przypadki że gdy więzień dowiaduje się gdzie ma trafić popełnia samobójstwo.

Czarna Ziemia- planeta na której znajduje się główny zarząd kontroli nad bramami międzyplanetarnymi i maszyny które mogą w każdej chwili wyłączyć dana bramę. Co ważniejsze może także za pomocą bramy wysłać potężny impuls który jest w stanie zmieść życia na danej planecie w ciągu kilku chwil. Znajdują się tu także największe laboratoria, ośrodki badawcze i potężny garnizon wojska. Planeta jest niedostępną dla cywili, jednak wśród cywili krąży masa legend co do możliwości urządzeń się tam znajdujących.

Stolica: Stolicą jest planeta Oorta, planeta na której narodziło się Imperium. Planeta jest generalnie prawie w całości zabudowana, a zaludniona raczej przez urzędników, wojskowych itp. niż zwykłych obywateli którzy nie lubią jej ze względu na brak zieleni. Znajduje się tu pałac Dyktatora, kwatera główna armii, siedziby sejmu i senatu, przedstawicielstwa ambasad, główna siedziba Służby Bezpieczeństwa, Wielka Świątynia Imperatora i wielki plac służący do defilad, gdzie pokazywana jest zawsze najnowsza broń.

Polityka

Ustrój: Dyktatura Wojskowa- władze w Federacji sprawuje wojsko, sam Dyktator ma stopień generała. Dyktator stoi na czele rządu, którego skład stanowią oficerowie albo cywile z BBP (Bezpartyjnego Bloku Postępu). Rząd odpowiada przed dyktatorem, parlament może jedynie złożyć wniosek sugerujący odwołanie danego ministra. Dyktatora może jedynie odwołać 2/3 członków parlamentu plus trzeba uzyskać zwykłą większość w Sztabie Generalnym-do tej pory sytuacja odwołania nie zaistniała. Dyktator ma prawo ostatecznego veta w stosunku do ustaw wydawanych przez parlament, może także wydawać rozporządzenia które parlament może odrzucić większością 2/3 głosów obu izb razem wziętych. Ma prawo łaski, jest naczelnym zwiernikiem sił zbrojnych, przyznaje odznaczenia, mianuje generałów, szefów różnych agencji(z wywiadowczymi na czele) którzy to odpowiadają tylko przed nim i mianuje członków Sztabu Generalnego w razie gdy zwolni się tam miejsce(śmierć członka, aresztowanie, przejście na emeryturę). Dyktator jest wybierany przez Sztab Generalny, zgoda parlamentu nie jest potrzebna. Parlament- dwu izbowy.

Senat-200 członków, niewybieralny w wyborach. 30 członków mianuje dyktator, zwykle są to zaufani Oficerowie. 10 przedstawia Sztab Generalny. 60 to rektorzy najbardziej prestiżowych uczelni w państwie. 100 członków są to przedstawiciele prowincji Federacji. Jest to wyższa Izba, poprawia ustawy które uchwali izba niższa(Sejm). Senat może także odrzucić ustawę izby niższej zwykłe większością głosów, podjąć własną inicjatywę ustawodawczą której sejm nie może odrzucić(uchwała senatu od razu idzie do podpisania lub zawetowania przez Dyktatora) może ją jedynie zaopiniować, tu także przedstawiciele regionów publicznie składają raporty o stanie prowincji.

Sejm-izba niższa 400 członków. Wybierają ich obywatele z 3 list: BPP, Wojska, Opozycji w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Izba niższa może przedstawiać ustawy które musi zaakceptować jeszcze Senat i Dyktator. Jednak głównym zadaniem posłów jest reprezentowanie i dbanie o interesach własnego regionu. Kadencja trwa 8 lat, przy czym co 2 lata wymienia się ¼ Sejmu co ma zapewnić ciąg prac. BPP- jedyna znacząca i sojusznicza do władzy wojskowych partia polityczna. Jako że wojsko nie zna się na wszystkim BPP jest kuźnią kadr cywilnych dla armii, ale jej silnych związkach z armią przypominają pseudo-mundurowe uniformy jaki ich członkowie muszą nosić. Partia ta ma konserwatywne spojrzenie na sprawy światopoglądowe i liberalne na sprawy gospodarcze.

Opozycja-teoretycznie może działać ale jest odcięta od pieniędzy, mediów. Co gorsz jest wiecznie skłócona i prezentuje wszelkie możliwe poglądy których jedynym wspólnym punktem jest sprzeciw wobec władzy. System JOWów jeszcze pogłębia kryzys opozycji, jako że przeciwko jednemu kandydatowi z list armii często potrafi walczyć i 20 kandydatów opozycji.

Biurokracja: Imperium ma raczej system władzy centralnej. Urzędnicy którzy odpowiadają tylko przed rządem to praktycznie wszyscy oprócz burmistrzów miast czy zarządców mniejszych koloni. Zarządcy odpowiedniego szczebla mianują 1/3 lokalnych parlamentów odpowiedniego szczebla(szczeble są 3. Szczebel układu słonecznego i okolic, planetarny i regionu). 2/3 wybierają mieszkańcy z list, gdzie supremację znów wiedzie BPP i Wojskowi. Lokalne parlamenty ustalają wysokość niektórych podatków które zostają na planecie(75% podatków idzie do budżetu całego Imperium), niektóre prawa które muszą nie stać w sprzeczności z prawem ogólnogalaktycznym. I najważniejsze wybierają przedstawicieli do Senatu.

Polityka wobec „obcych”: Nieludzie są traktowani wrogo i z niechęcią. Każdy obcy musi mieć specjalne pozwolenie na przebywanie w Federacji i tak zawsze nawet z pozwoleniem dostaje „opiekuna” który ma kontrolować jego poczynania. Schwytani nielegalni obcy(przykładowo statek który zabłądzi w przestrzeni) to albo szybka publiczna egzekucja, albo śmierć w niewolniczej pracy, albo śmierć będąc królikiem doświadczalnym-zależnie od potrzeb. Ludzie nie będący obywatelami mają wolny wstęp ale muszą podawać cel swojej wizyty, meldować się regularnie na posterunkach a najbardziej podejrzani(czytaj co trzeci) ma jeszcze dodatkowo opiekuna na karku. Złamanie prawa to pewny sposób na trafienie do obozów prania mózgu albo na publiczną egzekucję. Zdanie co jest gorsze są mocno podzielone. Polityka zewnętrzna: Imperia nieludzkie są traktowane jako zło koniecznie, docelowo do eksterminacji i krwawego podboju. Federacja to jednak nie banda fanatyków i nie wypowiada wojny bez szans na zwycięstwo, więc w stanie pokoju wszelkie kontakty stara się ograniczyć do minimum. Dlatego też handluje tyle ile potrzeba- inny handel, a zwłaszcza sprzedaż lepszych technologii czy broni jest zakazany pod karą powolnej śmierci na torturach. Państwa ludzkie- Federacja stara się je zdominować i pokojowo przekonać by stali się kolejną częścią federacji. Handel z nimi jest otwarty poza technologiami i bronią, na to trzeba specjalnych zezwoleń. Zwykle prowadzona jest także polityka finansowani partii, które głoszą potrzeba by imperium Ludzi przyłączyło się do Federacji. W razie oporu też poznaczone do podboju, ale nie do zagłady wszelkiego życia. Przebieg on dużo bardziej humanitarnie niż w porównaniu do eksterminacji populacji całych planet w czasie podboju planet nieludzi.

Polityka wewnętrzna: Imperium trzyma przede wszystkim budowana przez władzę poczucie wspólnoty między mieszkańcami, że są jednym narodem który ma mesjańską misję wytępić obcych i przynieść panowanie rasy ludzkiej, erę która zapewni dobrobyt. Mieszkańcy czują się dziedzicami wieloletniej tradycji, dokonań przodków i krwi wylanej w obronie swych ideałów. Zwłaszcza armia, senat, parlament, dyktator czy Świątynia są rzeczami które jednoczą i które sprawiają że każdy mieszkaniec Federacji jest z niej dumny. Motywacją są także ustalane przez władzę plany rozwoju. Plany 10,20 czy 30 letnie które mają za zadnie motywować wszystkich do wytężonej pracy w danym kierunku. Przypomina o tym także cała machina propagandowa która wbija codziennie miliony gwoździ w miliony desek, by Federacja była trwałym domem dla jej mieszkańców. Jednakże plany centralne mają wadę że nie uwzględniają potrzeb lokalnych, to równoważyć mają przedstawiciele regionów w Senacie i Sejmie którzy w komisjach walczą o odpowiednie budżety dla regionów. Co prawda co roku zawsze jest przy ustaleniu budżetu trochę nerwówki, ale system daje radę i zapewnie względne uwzględnienie potrzeb regionów.

Strategia podbijania (i kolonizacji) planet: Kolonizacja planet niezamieszkałych sprowadza się do przebadania fauny i flory planety, w większości jej eksterminacji poza kilkoma gatunkami które zostaną ocenione jako przydatne i zdolne do adaptacji w ustalonym ekosystemie-który jest prawie taki sam dla każdej planety Imperium(rzecz jasna że jeżeli planeta jest w większości pustynna, to Federacja będzie tu zaszczepiać gatunki z pustynnej części swojego ekosystemu, a nie na siłę pchać tu gatunki z tropików). Potem warunki na planecie próbują zostać dostosowane do klimatu ojczystej planety Federacji.

Z kolei podbój zależy czy planeta jest zamieszkała przez obcych czy ludzi. Jeżeli przez obcych, to strategia podboju jest prosta. Wybić obcych do nogi, spalić miasta, przechwycić ile się da technologii a potem zacząć odbudowę. Masowe rzezie cywili, używanie broni biologicznej i chemicznej, nie branie jeńców nie są niczym dziwnym. Z kolei jeżeli planeta jest zamieszkała przez ludzi, metody są dużo bardziej subtelne. Przede wszystkim Federacja stara się na początku ekonomicznie, politycznie przejąć nad planetą kontrolę i ją po prostu wchłonąć. Zwykle jest tu także finansowanie partii które optują za połączeniem z Federacją. Jeżeli zawiodą metody pokojowe wtedy stara się odciąć taką planetę od galaktyki, przeprowadzić kilka efektywnych bombardowań- po prostu przeprowadzić demonstrację siły w nadziei że się złamią. Jednak gdy potrzeba jest wojna, jest ona prowadzona dużo bardziej humanitarnie. Bierze się jeńców, nie stosuje broni biologicznej a chemiczną dużo rzadziej, miast nie równa się do poziomu gruntu i robi sporo by ludność cywilna cierpiała jak najmniej.

W ramach gdy na planecie jest mieszana ludność zwykle stara się wypośrodkować taktykę wojenną, Np równając z ziemią tylko te regiony planety gdzie jest przewaga obcych, albo rozstrzeliwuje się tylko nieludzkich cywilów.


Religia

Religie: Kult Imperium

Panteon: Monoteizm, a raczej pewna idea filozoficzna która przybrała ucieleśnienie- boga Imperatora. Jest on manifestacją i metafizycznym ucieleśnieniem Zjednoczonej Federacji, a szerzej panludzkiego Imperium które ma powstać. Reprezentuje on także takie cechy jak: honor, poświęcenie, odwaga, siła, wierność i jedność ludzi przeciwko obcym.

Bóstwa i Bogowie: Oprócz wspomnianego Imperatora opiekuna i ucieleśnienia Imperium, jest także szereg świętych czyli ludzi których Świątynia stawia za przykład do naśladowania. Zwykle są to mężni dowódcy, żołnierze którzy byli wierni do końca czy psionicy wspomagający armie w bitwach. Święci byli także za życia kochającymi mężami z gromadką dzieci, czy przyjaciółmi na których zawsze mogli polegać kumple. Większość planet, ba nawet regionów posiada swojego świętego(nierzadko kilku) którzy pokazują że osiągnięcie takiego statusu nie jest czymś niemożliwym

Święta: Święta Świętych- święta lokalne dla regionu z którego święty pochodził. Zwykle obchodzone są w dzień urodzin świętego albo w jakiś bohaterski dzień z jego życia(np rocznice samotnej obrony przejścia przed szturmującym je oddziałem obcych, co dało czas innym na wycofanie się). Obchody święta to składanie wieńców pod pomnikiem świętego, wspominanie jego bohaterskich czynów i często odtwarzanie ich w rekonstrukcjach, wysłuchiwane są wspomnienia ich dzieci czy żon jeżeli żyją.

Pomniejsze Święto Imperium- takowe nabożeństwa odprawia się codziennie, jednak obecność jest obowiązkowa co 2 tygodnie i wtedy przybiera bardziej uroczystą formę. Obchodzone jest by zapewnić stały dopływ jasnej mocy z świata astralnego i napełniać nią wiernych, a także utrzymywać jedność federacji. Wielkie Święto Imperium-obchodzone 2 razy do roku, co 6 miesiące. Każde Wielkie święto poprzedza 2 tygodniowy okres postu i przygotowań, same święta trwają tydzień. I są to:

Święto Zrozumienia- na pamiątkę odkrycia przez ludzi mocy paranormalnej i istnienia świata astralnego, który dzieli się na jasną oraz ciemną stronę. To od tej pory zaczyna się kształtować nowoczesna religia i psionika. Jest to radosne święto z paradami wojskowymi, festynami i jarmarkami. Jednak centralnym punktem są 3 środkowe dni świątecznego tygodnia, gdzie pierwszego zapala się Święty Ogień i kapłani przyjmują święcenia przechodząc próbę ognia. Jest także całonocne czuwanie, które służy przyzwaniu mocy astralnej. Drugi dzień to cisza i zaduma w którym imperium niszczy ciemną moc astralną. Wyłącza się wszystkie światła, w świątyniach jedynym źródłem światła jest Święty Płomień. Jest także biczowanie, długie modlitwy na klęczkach i leżenie na podłodze. Kapłani także symbolicznie wieszają 3 zasłony przed ogniem, które symbolizują mrok który przeszkadza w drodze ku doskonałości. 3 dzień jest znów radosny, bo symbolizuje odrzucenie ciemności i triumf jasnej strony mocy. Wyruszają procesje, rano biją dzwony i wyją syreny. Kapłani wrzucają do ognia zasłony by pokazać zwycięstwo światła, w tym też celu zapala się wszystkie światła w Federacji. Po tym następują kolejna dwa dni zabaw, marszów, przemówień i odpoczynku.

Święto Narodzenia- święto ustanowione na pamiątkę narodzin boga Imperatora. Wtedy to według wierzeń zbiór idei wyznawanych przez ludzi przybrał w planie astralnym realną postać boga Imperatora. Święto trwa jeden dzień jest to po prostu 12 godzinne nabożeństwo. Pierwsze 2 godziny to procesja z wielkim posągiem wyobrażającym Imperatora, z nim niesie się posagi świętych. Następna jego cześć to zamontowywanie posagu za pomocą 9 wielkich gwoździ, gdzie czyta się 9 opisów narodzin Imperatora spisanych przez 9 Wielkich Kapłanów-do każdego opisu są liczne komentarze wyjaśnienia itp. co trwa około następne 2 godziny. Następne 4 godziny to zwyczajowe nabożeństwo tylko że każdy członek jest błogosławiony i przyrzeka przed posagiem wierność Imperatorowi i Federacji. Ostatnie 4 godziny to wspólny posiłek spożywany wśród cichych rozmów wśród rodziny i przyjaciół, to część odbywa się w domach. Na zakończenie odzywają się dzwony i syreny, a psionicy na specjalnym murze wyrywają tylko swoją mocą kolejną pieczęć, potwierdzają że święto się odbyła a chwała Imperatora trwa kolejny rok.

Legendy: Pierwszą i najważniejsza przepowiednią jest to że kiedyś wszystkie państwie ludzkie zostaną zjednoczone w chwale boskiego Imperatora. Następnie padną wszystkie cywilizacje obcych, a oni sami zostaną zgładzeni co do jednego-warto dodać że według przepowiedni zjednoczenie ludzi i epicka wojna przeciw obcym będą następować kilka lat po sobie. Gdy to nastąpi sfera mroku zniknie, a sfera światła stanie się jedyna w astralu. Dzięki temu na ziemi skończą się zbrodnie, wojny itp. jako że wypływają one właśnie z sfery zła.

Drugą przepowiednią jest że przed zjednoczeniem pojawi się wybraniec, wielki reformator. Po jego rządami Federacja ma się stać niezwyciężona i przygotowana do ostatecznej wojny. Po pierwszym wybrańcu pojawi się drugi-wojownik. On to poprowadzi armie do zwycięstwa nad obcymi.

Spełnionymi przepowiedniami są: spotkanie wrogich ras obcych, pojawienie się psioników oraz bunt androidów. Co do sag i legend, opiewają one żywoty świętych i bohaterskie czyny przez nich dokonane. Są one tworzone ciągle i po akceptacji Świątyni trafiają do kanonu. Jest także wiele sag opisujących okrucieństwo, bezmyślność i chęć zniszczenie ludzi które odnoszą się do obcych.

Inne religie: Religie obcych-podobnie jak sami obcy heretycy, zło do wyplenienia i wszystko co złe to przez nich. Ich bogowie to w końcu według świątyni bogowie z ciemnej strony mocy. Religie ludzi to zależy. Jeżeli jest odpowiednio zbliżona wartościami do tej wyznawanych przez Federację, uznaje się ją po prostu za objawienie Imperatora którego dani ludzie nie zrozumieli do końca i w pewien sposób wypaczyli. Jeżeli jednak religia jest zła czy wymaga np ofiar z ludzi, będzie uznane za zbrodniczą i zostanie wytępiona. Nawracanie wygląda różnie. Jeżeli religia jest zbliżona, jest to powolny proces tłumaczenia i wymagania na kulcie, by powoli przybliżał się do kultu Imperium. Dodatkowo kapłani którzy przejdą na nowy kult są wspomagani przez władze i z głodu nie umrą. Pokazuje się także co religia gwarantuje: pokój, braterstwo, dobro itp. Religie uznane za heretyckie, zwykle nie pozwalają na otwarte głoszenie nowej wiary więc kapłani starają się przekonać do siebie pojedynczymi trwającymi wiele godzin rozmowami, gdzie bardzo powoli drażą skałę.


Społeczeństwo

Inwigilacja: Społeczeństwo jest dokładnie obserwowane przez władze nie pomijając nawet samych wojskowych i świątyni. Poza stosowaniem tradycyjnych metod typu podsłuchy, czytanie listów, kart z chipami podających gdzie jest obywatel, czy kamer ważną rolę pełnią telefony zaufanie, gdzie obywatele mogą anonimowo informować kto, co, gdzie i kiedy zrobił. Metoda jest skuteczna bo za prawdziwe informacje nosatej się nagrody pieniężne czy ordery. Władze nad wywiadem ogólnym i nie wymierzonym przeciw komuś konkretnemu pełni Urząd Bezpieczeństwa. Dużo bardziej złowieszczą sławą cieszy się Urząd Inkwizycyjny, który kontroluje opozycję, a także BPP, urzędników i samych wojskowych-słynie ze skuteczności i kar przy których rozstrzelanie wydaje się przyjemnym wydarzeniem. Zwłaszcza że często kara obejmuje całą najbliższą rodzinę, przyjaciół i kolegów- dzięki temu między innymi władza jest skutecznie oczyszczana. Przy tym wywiad służy w sytuacji gdzie ciągle prowadzi się wojnę albo są krótkie okresy pokoju, zapewnieniu bezpieczeństwa państwu. A także mimo że rząd jest wspaniały, nieomylny itp. to jednak lepiej mieć na uwadze że społeczeństwo nie zawsze ten fakt rozumie. Propaganda jest silna i ukierunkowana na dumę z bycie obywatelem Federacji, a po drugie szerząca nienawiść do wrogów. Jej celem jest by obywatele nie wahali poświęcać swojego życia dla Federacji, pracować dla niej w pocie czoła i robić wszystko co się im rozkaże.

Metodami docieranie jest: oświata, praca, służba wojskowa, plakaty, wiece, religia, programy w TV. Urząd Propagandy wykorzystuje każdą możliwa dziedzinę życia by ludzie byli gotowi umrzeć z okrzykiem na ustach” Za Federację! Za Imperatora!”

Mutacje: Mutacjom poddawani są elitarni żołnierze Federacji a także najwyżsi dowódcy, by zwiększyć ich siłę, szybkość, opanowanie itp. a także zdolności umysłowe oraz wydłużyć życie. Podobnym zabiegom poddawany jest nowo wybrany Dyktator, który ma specjalną procedurę przeznaczoną tylko dla niego. Psionicy są poddawani mutacjom zwiększającym ich zdolności paranormalne. Inne mutacje to te którym podawani się więźniowie w celu zwiększenie ich odczuwania bólu i osłabienia organizmu, by bunt był dla nich pojęciem abstrakcyjnym. Inne mutacje SA traktowane jako wybryk natury w najlepszym razie obiekt taki jest poddawany obserwacji, w najgorszym szybko ginie i jest wymazywany z pamięci.

Grupy: Ludzie generalnie są równi, poza tym że wojskowi, z BPP i Świątynni mają wpływ na władze i przywileje polityczne. Jednak każdy praktycznie może się do tych grup zapisać, więc system jest dość płynny.

Etniczność: Każdy jest równy, byle był człowiekiem wierzącym w Imperatora i robiący wszystko dla chwały Federacji.

Prowincjonalizm: Planety są generalnie równe, poza tym że mieszkańcy tych bogatszych i starszych czują się nieco lepsi od tych mieszkających na biedniejszych czy nowszych.

Kodeks karny: Imperium posiada kodeks karny i jest on uważany powszechnie za bardzo surowy. Przestępstwa takie jak zdrada, bluźnierstwo przeciw kultowi, zabójstwo, gwałt są karane śmiercią i torturami. W wypadku zdrady i bratanie się z nieludźmi, często kara dotyka całej rodziny. Wystąpienia rewolucyjne(czytaj da się podpasować jakiekolwiek działanie w opozycji), kradzieże, napady czy oszustwa podatkowe na wielką skale to zagwarantowany pobyt w obozach ciężkich robót i pranie mózgu. Za pomniejsze przestępstwa grozi chłosta, tortury czy areszt. Co więcej ciał zabitych podczas egzekucji nie wydaje się rodzinie do pochówku, a wiesza na murach więzienia ku przestrodze. Jeżeli organizacja jest przestępcza, dla skazania członków skazuje się najwyższy wymiar kary jaki uzyskał któryś z jej członków.

Mentalność: Ludzie postrzegają służbę wojskową jako obowiązek, a stanowisko oficera jest czymś wielce prestiżowym i szanowanym jako że daje realny wpływ na władze. Publiczne egzekucje są czymś normalnym, tak samo jak publiczne batożenie-w końcu to po prostu wymierzana kara. Ogólnie ludzie zadają wysokich kar i nie patyczkowania się z bandytami. Społeczeństwo uważa homoseksualizm za zboczenie które należy przymusowo leczyć, aborcję na morderstwo człowieka a brak uważania Federacji i jego kultury, zasad za coś wielce lepszego od innych państw za głupotę. Społeczeństwo lubi także wielkość, siłę i przesadę. Lubuje się w wielkich pochodach, marszach i potężnych budowlach które emanują potęgą. Jednocześnie jest to społeczeństwo ludzi zamkniętych, gdzie ludzie najlepiej czują się w domu z rodziną a „mój dom, jest moją twierdzą.” W kontaktach między sobą okazuję dystans, nie ma tu witania na misia czy poklepywania się po plecach. Liczy się tu także bardzo wygląd domu, można chodzić w łachmanach, jeść suchy chleb ale mieszkanie musi być okazała gdyż jest to podstawowy wskaźnik luksusu.

Oświata: System obowiązkowego nauczania zaczyna się od 3 roku życia i jest to przedszkole trwające do 7 roku życia, tutaj dziecko raczej bawi się niż uczy ale podstawową kwestią jest zaszczepienie mu od małego patriotyzmu, wyznawania kultu itp. w końcu przecież najmłodsze umysły najłatwiej kształtować. Od lat 7 do 12 jest szkoła podstawowa, dzieci uczą się czytać i pisać, liczyć, podstaw geografii planety i całej Federacji, historii, chemii, fizyki, informatyki i podstaw religii, mają też wychowanie fizyczne no i wychowanie patriotyczne. Na tym ostatni dalej działa propaganda(podobnie zresztą jak na historii) która zawsze pokazuje obcych jako tych złych co mordują dzieci na śniadanie, demokratów jako rozpolitykowane cioty dzielące włos na czworo, a wojskowych jako dobrych choć twardych ojców narodu którzy potrafią sprawnie rządzić krajem. Następnie od 12 do 17 roku życia jest liceum(po którym ludzie docelowo idą na studia), szkoła zawodowa( ludzie którzy kończą edukację i chcą mieć zawód). W liceum program wygląda podobnie jak w podstawówce tylko informacje są bardziej zawansowane, w zawodówkach jest mniej godzin przedmiotów ogólnych ale dochodzą przedmioty zawodowe. Dodatkowym przedmiotem jest też Przysposobienie Wojskowe na którym uczy się pierwszej pomocy, strzelania, budowania schronów, ewakuacji itp. W tym momencie kończy się obowiązkowe edukacje, a wszyscy absolwenci są powoływani na 2 letnią służbę wojskową. Osoby idące na studia mogą pełnić służbę zastępczą, a osoby chcące pozostać w wojsku przechodzą specjalny kurs w innych jednostkach, osoby idące na kapłana są ze służby wyłączone. Tymczasem studia trwają 5 lat, gdzie nadal są prowadzone zajęcia z patriotyzmu. Po tym można robić jeszcze studia doktorskie, robić habilitację itp. jednak na to decyduje się mało który. Studia są płatne, jednak istnieje dogodne kredyty dla studentów i stypendia dla zdolnych uczniów.

Opieka zdrowotna: Jest bezpłatna służba zdrowotna, jednak na każdej planecie wygląda nieco inaczej. Płatne są niektóre specjalistyczne zabiegi na biedniejszych planetach. Armia ma oddzielną służbę zdrowia gdzie nie szczędzi się pieniędzy na przywracania do zdrowia nawet najciężej rannych.

Służba wojskowa: Służba wojskowa 2 letnia obowiązuje każdego, gdzie przechodzi się podstawowe szkolenie. Zastępcza służba trwa 3 lata, gdzie ćwiczenia są tylko popołudniami w weekend. Zawodowa służba trwa do końca życia, jednak z czasem z pola walki przechodzi się do sztabu i staruszków nikt na front nie posyła. Jej zaletami jest bardzo wysoka pensja, prestiż, wpływ na życie polityczne.

Architektura: Budynki cywilne są zwykle przestronnymi budowlani z dużą ilością okien, kolumn czy kopuł. Generalnie architektonicznie styl jest taki sam, choć oczywiście na planetach gdzie temperatura maksymalna to plus 10 stopni, nikt nie buduje otwartych klatek schodowych. Budynki wojskowe i urzędy, świątynie są wysokie, strzeliste, monumentalne, sięgają do nieba wzwyż. Są pełne witraży, surowych rzeźb, długich i szerokich korytarzy. Przypominają coś między gotycką świątynia jeżeli chodzi o strzelistość, a barokowymi jeżeli chodzi o bogactwo zdobień wewnętrznych.


Historia

Władza: Władze trzyma wojsko wraz ze służbami specjalnymi. Mimo że niby istnieje system parlamentarny, opozycja itp. to jednak wszystkie asy ma wojsko. Kontroluje także świątynia, w zamian za co uzyskała ona pewien udział w decydowaniu o losach Federacji. Na tej samej zasadzie została dopuszczona do władzy BBP, w zamian za kadry dostała pieniądze i część władzy.

Lider: Gustaw urodził się w zamożnej rodzinie z tradycjami, ojciec było wysokim oficerem a matka nie pracowała ze względu na wysoką pensje męża. Był inteligentnym, dobrze się uczącym dzieckiem jednak niczym specjalnie się nie wyróżniał. Po ukończeniu szkoły, zgodnie z wolą ojca poszedł do wojska na stałe. Pierwszy raz wziął udział w tłumieniu zamieszek na swojej rodzinnej planecie w wieku 20 lat jako sierżant, jego oddział zyskał sobie opinie najbardziej bezwzględnego który nie zawahał się brutalnie stłumić zamieszek, używając granatów i ostrej amunicji. Testy psychologiczne zakwalifikowały go jako bezwzględnego, ślepo oddane Federacji dowódcę. Pierwszy raz udział wziął udział w prawdziwej walce, podczas podbijania małego państwa Xergan -nieludzkich obcych, już jako kapitan pułku. Jego oddział nie wyróżniał się zbytnio, oprócz chwili zdobywania stolicy, gdzie nie zawahał się wyrznąć 30tys obcych i zniszczyć jednej dzielnicy aby umożliwić ustanowienie drogi dla czołgów do centrum gdzie trwały zaciekłe walki. Po zdobyciu planety został mianowany dowódcą oddziału oczyszczającego mającego wybić ludność cywilną do nogi i zwalczyć partyzantkę kryjąca się na odludziu. Zadania te spełnił bez problemu, wykazując się wysoką skutecznością i po 3 latach odszedł stamtąd jako oficer sztabowy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Następnie powrócił na planetę jako bohater wojenny i z ramienia partii kandydował do sejmu, gdzie przebywał 2 kadencje. Zasłynął jako „Krwawy Gustaw” przedkładający ustawy dotyczące zaostrzania polityki wobec obcych, zwiększania represji wobec więźniów czy rozbijania opozycji. Szybko stał się jednym z przywódców posłów sejmie. Kontynuował także pracę jako wojskowy opracowując nowe taktyki czy plany reformy wojska. Po zakończeniu kadencji zostaje mianowany szybko generałem armii i wysłany od razu na nową wojnę przeciwko heretyckim wyznawcom zarazy. Jego wojska przeprowadzają krwawą, szybką i zwycięską kampanię. Wraca do stolicy, gdzie odbywa się jego zwycięski wjazd z zdobycznymi sztandarami, jednocześnie umiera poprzedni dyktator Karl III Spokojny w wieku 163 lat. Wtedy Sztab Generalny wybiera na stanowisko dyktatora popularnego bohatera wojennego i sprawnego przywódcę 45 letniego Gustawa

Historia Imperium: Początki historii Federacji, sięgają 40 tys. lat wstecz na planetę Oorta i są raczej na wpół udowodnionymi legendami niż pewną historią. Wtedy to ludzie stali na poziomie pierwszych miast, z jednym z takich miast-Niżnym mieli nawiązać kontakt legendarni „Opiekunowie” którzy mieli przekazać im wiedzę która podobno znacznie przyspieszyła rozwój Niżnego. Kontakt trwał ok. 500 lat-doprowadzając ich do poziomu technologii z początku XX w., po czym „Opiekunowie” mieli nagle odejść w wyniku „Wielkiego Wybuchu” w którym to na Oortę przybyli Obcy-prymitywne istoty podobne do zwierząt i cechujące się jedynie chęcią przeżycia, które zalały świat opanowując kolejne jego obszary. Prymitywne miasta ludzi nie stanowiły przeszkody na drodze hordy potworów. Czym innym byli mieszkańcy Niżnego posiadający broń palną, gazy bojowe itp. którzy szybko zaczęli konsolidować pozostałe miasta, plemiona przeciwko obcym. Stworzyli państwo nazwane „Koalicją Ludzi” i mające na celu przepędzenie najeźdźcy. Konflikt był długi, krwawy ale powoli szala zwycięstwa przechylała się na stronę ludzi, by 38 tys. lat temu w wielkiej bitwie pod Raguzą ostatecznie wypędzić obcych z ziemi-warto dodać że od tego momentu kończą się legendy, a zaczynają się pojawiać pierwsze dokumenty które Federacja uważa za wiarygodne. W tym czasie Niżny zjednoczył wszystkie ludzkie plemiona i stworzył na Oorcie wielkie państwo ludzkie „Rzeszę Ludzka”, posiadającą ustrój demokratyczny. Zaczyna się także kalendarzu „Nowa Era” a kończy się „Stara Era”. Następuje okres zwany „Kolonizacją” który trwa 3 tys. lat spowodowany wynalezieniem napędu nadświetlnego. Rzesza wysyła ludzi w kosmos, z wieloma początkowymi transportami jest tracony kontakt który zostaje nawiązany po latach gdy kolonie są już niezależnymi państwami. Z koloniami które nie zostały utracone słabnie więź, Rzesza nie jest w stanie utrzymać jedności i powoli rozpada się wewnętrznie. W roku 5002 wybory wygrywa koalicja anarchistów, separatystów, komunistów i socjalistów(Front Wolności) uzyskując wynik o 2% większy niż koalicja konserwatystów, monarchistów, unionistów jawnie popierana przez wojska(Front Jedności). Tworzą się dwa jawnie wrogie obozy, zwycięska koalicja nie będąc pewna wierności wojska tworzy własne bojówki. Napięcie rośnie z każdym dniem, zaczynają się pobicia i morderstwa zwolenników obu stron. 3 lata po wyborach zostaje porwany i zabity przez bojówki Frontu Wolności, jeden z przywódców Frontu Jedności. Generał armii Michaił wypowiada posłuszeństwo, popiera go ponad 80% żołnierzy i 90% oficerów. Zaczyna się krwawa wojna domowa trwająca 15 lat. W jej wyniku puczyści opanowują 1/3 Rzeszy wraz ze stolicą, Front Wolności opanowuje kolejną 1/3 a bliżej bezideowa grupa „Pokój i Chleb” opanowuje kolejną 1/3 będąc przy tym najsłabsza. Rozpoczyna się trwająca 80 lat I zimna wojna między krajami, podczas której głównym polem starć wywiadów i bojówek organizowanych przez obie strony są tereny opanowane przez „Chleb i Pokój”. Po 80 latach tereny kontrolowane przez „Chleb i Pokój” zostają opanowane przez rewolucję z powodu biedy, zacofania jej mieszkańców. Front Wolności i Front Jedności interweniują, widząc tutaj szansę na przełamie impasu-zaczyna się druga wojna domowa, trwać będzie 20 lat w wyniku czego obu ugrupowaniom przypadnie po połowie terenów i zacznie się II zimna wojna., która potrwa 100 lat i zapisze się w historii jako potężny wyścig zbrojeń, walki wywiadów i zakulisowych działań. W celu zapewnienia sobie większej kontroli nad ruchem między planetami Front Jedności odchodzi od napędu nadświetlnego na rzecz bram międzyplanetarnych, które są szybsze ale pozwalają na podróż tylko między bramami. Napęd nadświetlny pozostaje stosowany w największych statkach wojennych. W końcu obie strony odbudowane rozpoczynają ostateczne starcie, które będzie trwać 80 lat- w jego wyniku Front Jedności wygra wyniszczając Front Wolności. Na miejsce Rzeszy Ludzkiej, powstaje Zjednoczone Państwo Ludzi. Rozpoczyna się 200 letni okres rządów wojskowych gdzie prześladuje się niedobitki Frontu Wolności i przeprowadza odbudowę kraju, oraz niszczy się wszelkie przejawy prowincjonalizmu na rzecz jednej kultury. Po tym okresie wojsko dobrowolnie oddaje władzę w ręce demokratów, jednak zaczynają się pojawiać pierwsze objawy kultu, a raczej pojawił się program filozoficzno-patriotyczny który staje się podstawą do powstanie kultu imperium, zaczyna się on poważnie umacniać zwłaszcza w czasie 200 letnich rządów wojskowych. Tymczasem gdy ludzkość powoli kończyła przygotowania do nowej fali kolonizacji, na jednej z planet wybucha bomba. Pojawia się grupa psioników pod przewodnictwem Iwanowa którzy twierdzą że z filozofii zrodził się bóg Imperator i wyjaśniają że świat metafizyczny naprawdę istnieje oraz objaśniają zasady nowej religi. Na potwierdzenie demonstrują swoje psioniczne moce, władza nie wie jak się zachować. Kult powoli rozprzestrzenia się wśród żołnierzy, by potem zacząć zdobywać poparcie wśród cywilów. Władza zaczyna go tępić, próbować zastraszyć, przekupić ale przede wszystkim zrozumieć o co tu chodzi. Niepewność rośnie zwłaszcza gdy Iwanow ogłasza że nastąpi bunt androidów, a władza przecież oficjalnie popiera badania w tym kierunku często wbrew obawom ludzi. Po kilku latach sytuacja uspokaja się, religia powoli zdobywa coraz to nowych zwolenników-rząd zajmuje stanowisko negatywnie obojętne. Jednak 10 lat po pojawieniu się religi, doktor Burns ogłasza że udało mu się na sobie połączyć ludzi mózg ze sztuczną inteligencją i że zaprasza na Inferno ochotników do kolejnych takich połączeń. Kult Imperium brzmi że zbliża się zapowiada wojna ludzi z maszynami, rząd na wszelki wypadek wysyła na Inferno wojsko i służby specjalne. Pojawiają się setki tysięcy symbiotów, które rozprzestrzeniają się po całej galaktyce. Kult żąda zaprzestania tworzenia nowych symbiotów, rząd chce by doktor wprowadził do symbiotów wirusa które zapobiegną ewentualnemu buntowi. Burns nie zgadza i zaczyna dostarczać symbiozom broń, które stały się już faktycznymi panami planety Inferno a na wielu innych mają sporą liczebność. Rząd zaczyna opracowywać własnego wirusa, wojska wraz w świątynia żądają zdecydowanego rozwiązania sytuacji. Oskarżają także rząd o brak zdecydowania i że jak tak dalej pójdzie, wybuchnie kolejna wojna domowa. Tymczasem do dr Burnsa przychodzą agenci na rozmowę, nie wiadomo jak zawiązuje się strzelanina w której giną agenci i dr Burns rozpoczyna się powstanie symbiotów. Wojsko ponownie przejmuje władze na czas kryzysu, tym razem ze świątynią która umocniona spełnioną przepowiednią ma potężna kontrole nad rządem dusz. Wojna to zamachy bombowe, przeprowadzania czystek i walka z bojówkami symbiotów. Tylko na jeden planecie „Inferno” symbioty przejmują władze, ginąc zresztą szybko w procedurze „Inferno” które zmiata całe życie na planecie. Wojna kończy się po 15 latach, ostatecznym rozbiciem bojówek symbiotów. Tymczasem wojsko nie chce oddać władzy, oskarżając demokratów że jak poprzednim razem oddali to przez 30 lat nawet nie byli w stanie zapewnić spokoju w państwie. Zwłaszcza że mają po swojej stronie świątynie, która zapewnia im dodatkowe metafizyczne wsparcie. Powoli znowu zanosi się na rozłam w państwie, 2 lata nie udaje się znaleźć porozumienia gdy wtem jedna z sond kosmicznych wysyłana do badania kosmosu znajduje cywilizację obcych. Spór zostaje zawieszony, ale powstaje dyskusja co zrobić. Wojsko profilaktycznie zmobilizowało flotę i wysłało niedaleko cywilizacji w oczekiwaniu na ewentualny konflikt zbrojny. Świątynia grzmi że oto spełnia się kolejna przepowiednia dotycząca spotkania wrogich obcych i żąda zniszczenia cywilizacji obcych, zanim obcy zniszczą ludzi. Demokraci zajmują stanowisko że trzeba najpierw obcych poznać, a ewentualnie strzelać dopiero później. Demokraci przeważyli i została wysłana do obcych misja dyplomatyczna, pomimo barier językowych nawiązano kontakt i zaczęto zbierać informacje. Cywilizacja zwała się Neonami, posiadała 5 zamieszkałych światów w 3 układach słonecznych- w pobliże każdego wojsko, bez wiedzy rządu wysłało flotę gotową w każdej chwili do inwazji. Posiadali podobny poziom technologiczny co ludzie, choć ludzie byli lepsi w podróżach kosmicznych Neoni lepsi w produkowaniu energii. Mieli także zawansowane technologicznie, choć mało liczebnie siły zbrojne. Przez 3 lata rozwijał się pokojowy kontakt, choć widać było na nim spore rysy i okazje do konfliktu-głownie inspirowane przez Świątynie i wojskowych. Ludzie pozyskali sporo wiedzy dotyczącej energii co pozwoliło udoskonalić jej pozyskiwanie, a także sporo informacji na temat budowy ciał Neonów. Wtem na jednej z planet wybucha incydent, ludzcy żołnierze nie wiadomo czego otwierają z orbity ogień w kierunku jednej z planet. Neoni w akcie zemsty mordują ludzkich dyplomatów. Wojsko znów przejmuje władze i rozpoczyna wojnę. Początkowo ludzie dostają pasmo porażek, wszystkie zrzuty armii i bitwy toczone na terytorium obcych zakończyły się wybiciem armii. Jedynym efektem było zrównanie kilkudziesięciu miast obcych z ziemią. Generałowie zaczęli obawiać się kontrataku i przeniesienia starcia na terytorium ludzi, gdy wtem wpadli na genialny pomysł-broń biologiczna. Szybko ściągnięto z laboratoriów czarną ospę-na którą od dawna ludzie posiadali szczepionkę i zrzucono ją na planety obcych. Zgodnie z oczekiwaniami choroba przetrzebiła obcych zabijając ponad 70% populacji. Resztę osłabioną zniszczyli żołnierze, zabijając w ten sposób całą populację. Wszystko co pozostawili obcy zostało utajnione, większość zniszczone-przejęto tylko wiedzie dotyczącą technologii. Po oczyszczeniu planety zostały zasiedlone przez ludzi, co trwało 40 lat. Wojsko władzy nie oddaje i powoli przejmuje kolejne dziedziny życia politycznego. Korzysta z szybkiego rozwoju spowodowanego zdobyczami technologii obcych, a także z kolejnej ery kolonizacji trwającej 400 lat-zajmuje się 25 planet. W wyniku tego demokraci są stopniowo spychani w cień. Tym razem władze dokładnie kontrolują swoje kolonie i robią wszystko by nie dopuścić, do tego by powstały jakiekolwiek tendencje separatystyczne. Tymczasem sondy zaczynają wykrywać coś co wygląda najpierw na jedną dużą, a potem na dwie mniejsze ale połączone silnym sojuszem cywilizację ale za to ludzkie. Szybko zostaje wysłane więcej sond które te informację potwierdzają, 2 ludzkie cywilizację złączone sojuszem razem o wielkości dorównującym Zjednoczonemu Państwu Ludzi. Zaczęto dyskutować co z tym zrobić, postanowiono wpierw posłać tajne misje dyplomatyczne wybadać jakie te państwo ludzkie są a potem myśleć co dalej. Na wszelkie wypadek zmobilizowano armie i flotę wojenną. Po wysłaniu misji która została ciepło przyjęta, okazało się jedna cywilizacja to feudalna monarchia oparta na niewolnikach, a druga to partyjna dyktatura też oparta na wyzysku ludzi. Były one biedne i trwające w kryzysie gospodarczym, szerzyła się korupcja oraz zbrojne grupy wywrotowe które siłą chcą zmienić ustrój na bardziej sprawiedliwy. Władza nie ma poparcia, co wojskowi postanowili wykorzystać. Dając zastrzyk gotówki, technologii i ideologii na której ludzie mogliby się oprzeć sprawiliby że oba państwo podniosły by się z kryzysu, jednocześnie włączając się w struktury Zjednoczonego Państwa Ludzi. Ogłoszono w państwie ludzi wieść o dwóch słabszych państwach ludzkich którym trzeba pomóc i ogłoszone międzyplanetarną akcję pomocy, co zjednoczyło ludzi w wspólnym celu pomocy. Pierwsze co zrobione z zebranych pieniędzy to utworzono system bram międzyplanetarnych w aby to wojskowi kontrolowali ruch cywilny i handlowy w nowych cywilizacjach. Następnie ruszyli też psionicy by głosić kult Imperium, a silne i bogate korporacje z Zjednoczonego Państwa Ludzi szybko zaczęły wykupywać słabsze i skorumpowane. Powoli ograniczano niewolnictwo, do jego zniesienia. Oficerowie przystąpili do szkolenie armii na swoją modłę, a tymczasem służby specjalne zajęły się przekonywaniem elit. W 6067 zwołano sejm zjednoczeniowy, który obradował 3 lata i zakończył się utworzeniem nowego państwa z połączenia trzech- nazwano go Zjednoczoną Federacją ludzi. Elity które się sprzeciwiały zostały po cichu wyeliminowane, lub odsunięte od głosu. Następnie przez 30 lat, następuje wzmożony proces zjednoczeniowy by raz na zawsze odsunąć możliwość odłączenia się państw, służy także temu by najstarszy element umarł, a dawna kilka rządząca ostatecznie straciła władze. Następnie znów wznowiono kolonizację, a raczej próbowano bo nie ludzkość nie mogła znaleźć dobrego świata do zamieszkania, zakładano jedynie kopalnie, bazy wojskowe i fabryki. I wtedy nagle przyszedł atak ze strony obcych, zaatakowano jedną ze stacji orbitalnych. Ludzie szybko posłali na miejsce wsparcie i tak wojna rozpoczęła się na całego, ale nigdy nie wykroczyła poza teren graniczny rubieży obu imperiów. Była to kosmiczna wersja okopów, tyle że za pas ziemi niczyjej robiła przestrzeń kosmiczna a za okopy planety. Po kilku latach wojny, sytuacja nie zmieniła się ani na jotę poza faktem że planety leżące w tamtym regionie zostały praktycznie rozbudowane do wielkich twierdz kosmicznych, a w przestrzeni zbudowano wiele potężnych stacji wojskowych gdzie stacjonuje potężną flota. Do tej pory obszar ten zwany jest „Starą Twierdzą” i nadal stanowi pas umocnień na granicy chroniący jądro państwa. Wojna zresztą wcale nie została przyjęta jako przegrana, imperium zostało w końcu obronione, a nowy ,silny i znienawidzony wróg skutecznie jednoczył społeczeństwo co było na rękę każdemu poza opozycją. Tymczasem mając dostępne jeszcze dwie strony w które można się rozwijać ludzie znów wysłali swoje sondy badawcze, a za nimi statki kolonizacyjne. Po odkryciu kilku planet nadających się do zamieszkania ludzie znów trafiają na cywilizację obcych i znowu wybucha wojna, tym razem z inicjatywy ludzi. Wojna znów toczy się na jednym obszarze, poza jedną śmiałą i nieudaną szarżą obcej floty która zapuściła się niedaleko Oorty zostając powstrzymana cudem, przy pomocy naprędce zebranej floty. Do dziś to zdarzenia nazywa się „Cudem nad Oortą”. Wracając jednak wojny były trzy i wydarły państwu obcych 33 planety nadające się do zamieszkania, dodając 7 zasiedlonych w trakcie kolonizacji Federacja liczy już 100 planet. Państwo obcych nie zostało jednak pokonane i po dziś dzień, dochodzi z nim do ciągłych incydentów granicznych. Jednak tereny te znów trzeba było poddać kolonizacji by osiągnęły odpowiedni poziom zaludnienia, co trwało ponad wiek. Tymczasem w Imperium następuje ok. 17 wieków zastoju rozwojowego jeżeli chodzi o zdobywanie planet, spowodowanego graniczeniem z dwoma państwami obcych i poświęcaniu wszelakich sił na umacnianie tego terenu oraz na wyścig zbrojeń. Jednak przełomem było wymyślenie nowego rodzaju napędu nadświetlnego, który był w stanie udźwignąć dużo większe statki. Był w stanie także zasilić dużo potężniejsze działa. Po zbudowaniu pierwszego z nich „Młot Imperium” wszelkie inne praktycznie przestały się liczyć, gdyż on sam był w stanie zniszczyć większość floty Federacji czy państw obcych w pojedynkę. Rozpoczęła się masowe era budowy młotów- tak nazwano ten typ statków na cześć pierwszego. Niedługo państwa obcych same poczęły budować swoje młoty, ludzie póki mieli przewagę wypowiedzieli wojnę. Wojnę która trwała 1000 lat i zapisała się jako starcia flot kosmicznych czy niszczenie za jednym zamachem całych planet, a nie starć na powierzchni gdyż one stanowiły margines. Teoretycznie nie było żadnego wygranego gdyż terytorium żadnego z uczestników nie zmniejszyło się, jednak gospodarki państw obcych zostały wyniszczone przez wojnę zmuszając imperia by wycofały się znad granicy z ludźmi, gdyż utrzymanie tam baz wojskowych kosztowało zbyt wiele. Tymczasem ludzie zyskując bezpieczną granicę poświęcić czas na rozwój państwa, gdyż ich gospodarka zniosła wojnę o wiele lepiej. Tak się przynajmniej wydawało gdyż oba imperia obcych zostały szybko podbite przez trzecie imperium nieludzi. Samym ludziom też postawiono proste ultimatum: albo będą płacić daninę surowców i zaprzestaną kolonizacji oraz uznają supremację państwa nieludzi wtedy zachowają niezależne władze , albo zostaną siłą zmiażdżeni. Nazwa imperium była prosta i jednoznaczna” Imperium Lordów”. Okres niewoli trwał 500 lat i obfitował w dwa powstanie, pierwsze zostało krwawo stłumione-drugie odniosło pewien sukces gdyż śrubę odkręcono. Po 500 latach Lordowie odeszli przywracając wolność Federacji, jednocześnie niszcząc terytoria obcych obok państwa ludzi by poważnie opóźnić marsz ludzi w tym kierunku. Lordowie musieli się wycofać z powodów wojny z innym państwem oraz w wyniku pogłębiającego się kryzysu w państwie. Sami Lordowie traktowali te wycofanie jako wewnętrzną zdradę i nóż w plecy zadany przez własnych obywateli. Niestety pokój nie trwał długo z ziem dawnych Lordów, maszerowała wielka armia porwana ideą zniszczenia ludzi i zaprowadzenia przez to pokoju we wszechświecie, były to oddziały organizacji którą odeszli tępić żołnierze „Lordów” nazywali się „białą armią”. Ludzkość szybko zmobilizowało swe siły i dokonując tytanicznego wysiłku, udało się odeprzeć armię fanatyków, starty były ogromne gdyż większość żołnierzy to byli normalni ludzie bez przeszkolenia wojskowego którzy dostali karabin i chcieli bronić ojczyzny. Bohaterem wojny był prosty kierowca Pawłowicz który stał się symbolem, prostego człowieka walczącego dla ojczyzny. Straty były ogromne ale konflikt wygrany. Następnie władze rozpoczęły odbudowę, jako że nikt nie zagrażał na razie istnieniu ludzi i mogli w spokoju się rozwijać. Imperium znów potrzebowało czasu aby się odbudować, zajmuje mu to 95 lat. Odbudowuje się „Starą Twierdzę” i ponownie szkoli się wojsko, które teraz ma być potężniejsze niż kiedykolwiek by nikomu rasa ludzka nie dała się podbić. Rozpoczyna się okres zwany „Wielkim Marszem” i potrwa on 10 tys. lat, zapamiętany będzie okres wielkiej kolonizacji- zostanie przyłączone 80 planet. Zniszczone będzie wiele ras obcych, w kwaterze głównej armii setki zdobycznych sztandarów staną się wyrazem potęgi. Stanie się także okresem prześladowania opozycji i wprowadzenia absolutnej dyktatury wojska. Złoty wiek rozwoju imperium. Potem przyjdzie kryzys, wojsko niestety nie zna się na wszystkim ,a totalny brak wolności zaczął doskwierać ludziom. 400 lat trwał okres marazmu, wystąpień rewolucyjnych i zatrzymania rozwoju. Imperium gniło od środka. Jednak w tym trudnym czasie dyktatorem zostaje Władimir, przywraca legalność opozycji, tworzy BPP i wprowadza szereg reform gospodarczych które odnawiają imperium. Od tej pory wkracza w fazę która trwa do dziś dzień, fazę zwaną „okresem potęgi”. Imperium odnowiono nowymi kadrami, znów pnie się do roli jednego z głównych rozgrywających.

Chronologia: 1 -pojawiają się pierwsze miasta, „Opiekunowie” nawiązują kontakt z Niżnym.

500-Wielki Wybuch: pojawiają się obcy, znikają „Opiekunowie” zaczyna się jednoczenie ludzi pod przewodnictwem Niżnego.

2000-obcy zostają wybici w bitwie pod Raguzą, Koalicja ludzka przekształca się w Rzeszę Ludzką. Pojawiają się pierwsze sprawdzone informacje które dotrwały do czasów obecnych.

2000-5 000r - Następuje Kolonizacja kosmosu, ludzie zasiedlają 30 planet w 6 układach słonecznych. Rzesza nie jest w stanie utrzymać pieczy nad koloniami i rozpada się wewnętrznie.

5 002r -wybory wygrywa Front Wolności

5 002r-5005r -w Rzeszy rośnie nienawiść między dwoma koalicjami.

5005r -zamordowany jeden z przywódców Frontu Jedności, armia wypowiada posłuszeństwa rozpoczyna się wojna domowa.

5005-5020 -wojna domowa

5020-5100 -I zimna wojna

5100-5120 - II wojna domowa

5120-5220 -II zimna wojna

5220-5300 -III wojna domowa

5300 -powstaje Zjednoczone Państwo Ludzi

5300-5500 -Okres odbudowy i rządów wojskowych.

5512 - zaczątek Kultu Imperium

5522 -Dr Burns ogłasza początek symbiontów człowieka z maszyną.

5522- 5532 - tworzą się setki tysięcy symbiotów.

5532-5535 -konflikt symbiotów, świątyni, wojska i rządu przybiera na sile

5535- 5550- Śmierć Burnsa, wojna z symbiotami, zniszczenie planety Inferno, przegrana symbiotów. Wojsko i świątynia u władzy.

5350-5552-impans między demokratami i wojskiem.

5552 - odnalezienie cywilizacji obcych.

5522-5555 - pokojowy kontakt z obcymi.

5555 -5560 - wojna z obcymi, zwycięstwo.

5560-5600 - kolonizacje przez ludzi podbitych terenów.

5600-6000 - druga wielka kolonizacja, kształtowanie się ustroju. Zasiedlono kolejne 25 planet, w sumie zasiedlonych planet jest już razem 60.

6000 -odnalezienie 2 ludzkich cywilizacji.

6000-6067 - Zjednoczone Państwo ludzi wspomaga w rozwoju 2 odnalezione cywilizację.

6067-6070 - obraduje sejm zjednoczeniowy.

6070 - Powstanie Zjednoczonej Federacji Ludzi.

6070-6100 - wewnętrzne jednoczenie państwa.

6100-6237 -próby kolonizacji, brak odpowiednich światów do zamieszkania przez ludzi.

6237-6245 -stacjonarna wojna o rubieże.

6245 - podpisano pokój.

6247-6255 , 6258-4267 ,6270-6280 - trzy wojny z Imperium obcych, ludzie wydzierają mu szmat terenu jednak nie pokonują ostatecznie. Federacja liczy już 100 zamieszkałych światów.

6280-6300 - kolonizacja zdobytych światów.

6300-8000 -okres zimnej wojny z dwoma państwami obcych, zastój w zdobywaniu terytorium.

8000-9000 -Wielka Wojna.

9000-9500 - okres niewoli

9500 - odzyskanie wolności

9502-9505 - wojna z fanatykami obcych

9505-9600 -odbudowa kraju po wojnie

9600-19600 - „Wielki Marsz”

19600-2000 -gnicie Imperium

20000-20100-okres rządów dyktatora Władimira

20100-25000-Okres Potęgi

Ważne osiągnięcia: Wielkimi osiągnięciami są z pewnością napęd nadświetlny- który umożliwił ekspansję i zasiedlanie nowych światów, a do dziś stanowi zresztą podstawę napędu dla floty wojennej i kolonizacyjnej. Drugim poważnym osiągnięciem jest system bram międzyplanetarnych który umożliwił kontrole nad ruchem kosmicznym i był jednym z głównych powodów, dla których tendencje separatystyczne zostały wygaszone. Ważną rzeczą będzie także magnetyczne przyśpieszanie kul, dzikie czemu broń palna nadal jest w użyciu i spokojnie jeszcze konkuruje z energetyczną.

Postacie historyczne:

Generał Michaił- rozpoczął pucz wojskowy w obronie jedności państwa, rozpoczynając wieloletnią wojnę domową w której jego stronnictwo zwycięża. Bohater narodowy, przykład że wojsko od zawsze było dobrą organizacją dbającą o państwo. Jeden z ulubionych bohaterów przedstawień, filmów czy piosenek.

Psionika Iwanow- pierwszy psionika w państwie, założyciel i propagator Kultu Imperium. Przepowiedział bunt maszyn i spotkanie wrogich obcych, był także głosicielem stworzenia panludzkiego Imperium.

Nikita Pawłowicz- bohater wojny z fanatykami, prosty kierowca dowodzący swoim oddziałem i dowodzący obroną „swojej” twierdzy „Pawłowicz” po śmierci dowódcy obrony. Wytrzymała długie oblężenie w obliczu przeważających sił wroga, aż w końcu dotarły posiłki.

Dyktator Władimir- odnowiciel potęgi imperium, przeprowadził szereg reform i stworzył BPP. Jest uważany powszechnie jako dobrotliwy, choć sprawiedliwy ojciec Federacji w kształcie jakim jest obecnie.

Pomysłodawcą i autorem Federacji jest Aluviel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.